Skarkerud - Nordenga - Vardal kirke

Rutenr:

922

Lengde:

10,8 km

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Type:

Offentlig vei
Denne sykkelruta starter ved Skarkerud, i krysset mellom Åslendevegen og Mobruvegen. Hit kan du komme i rute 920 fra Gjøvik via Bråstad eller i rute 921 fra Eiktunet.

Det er Åslendevegen du skal følge. Dette er en lite trafikkert veg, og du sykler vestover - delvis i skog, delvis gjennom kulturlandskap. På deler av strekningen kan du se Mjøsa i det fjerne. Ved Glæstadroa får du Glæstadtjernet på venstre side. Der er det fint å raste og å bade, om vær og temperatur skulle innby til det.

Like etter tjernet kommer du til krysset ved Nordenga. Her skal du til venstre i Nordengvegen, og snart når du rutas høyeste punkt - 500 meter over havet. Du startet på 350 moh. og har lagt bak deg 9 kilometer. Nå åpner det seg en storslått utsikt mot Vardalsåsen og videre østover.

Fra toppen er det bare å trille ned bakkene forbi Haug gård til Vardal kirke. Her ender vår rute. Men vil du fortsette i nedoverbakke, kan du sykle rett fram i rute 917 - til Bybrua og Gjøvik. Tar du til venstre, kan du følge Vardalsvegen til Eiktunet (rute 919). Velger du samme vei mot høgre, er du ved starten på rute 923, som går mot Mustadroa og Linnerud, inne på Vardalsåsen.
Ved Skarkerud

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 14.08.2016

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Skarkerud - Bergsmarka - Eiktunet 6,7 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land
Gjøvik - Bråstad - Skarkerud 8,2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land
Gjøvik - Bybrua - Vardal kirke 11,9 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Vardal kirke - Mustadroa - Linnerud 14,9 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land

Skarkerud - Bergsmarka - Eiktunet

Lengde

6,7 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Gjøvik - Bråstad - Skarkerud

Lengde

8,2 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Gjøvik - Bybrua - Vardal kirke

Lengde

11,9 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vardal kirke - Mustadroa - Linnerud

Lengde

14,9 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Skarkerud 360 Gårdsbruk Gjøvik, Toten og Land
Vardal kirke 458 Kapell, kirke Gjøvik, Toten og Land

Skarkerud

Moh

360 m

Type

Gårdsbruk

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Vardal kirke

Moh

458 m

Type

Kapell, kirke

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Samarbeidspartnere