Vestby - Garder

Rutenr:

706

Lengde:

5,9 km

Område:

Follomarka

Type:

Offentlig vei
Denne sykkelruta fører deg sørover og østover fra Vestby. Du starter ved jernbanestasjonen, og sykler gjennom Kroerveien bort til rundkjøringen, der du tar til venstre, inn i Garderveien.

Ca. 450 meter fra start skiller gang- og sykkelveien lag med bilveien, og dreier mot venstre gjennom et boligområde. Så følger du veien mot høyre, bort til Sundby, der du kommer inn på Garderveien igjen ved Vestby naturbarnehage. Rute 560 går videre sørover til Kjenn og Hølen - men du tar til venstre her, og får snart avkjøringen til Vestby skole på venstre side.

I svak stigning kommer du opp til rutas høyeste punkt, ca. 100 moh., og ferden videre går delvis gjennom skog, delvis forbi gårder. En lang nedoverbakke venter, du passerer Grønlund før det igjen går oppover.

Til slutt åpner kulturlandskapet i Garder seg, og du kommer fram til et kryss der du har to valg. Rute 708 fortsetter rett fram i retning Kroer. Tar du opp bakken til høyre, kommer du forbi Garder kirke og Garder skole, og kan fortsett til bl.a. Hølen (rute 707).
Avgang fra Vestby

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 01.08.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Vestby - Berg - Son 11,6 km Follomarka Offentlig vei
Vestby - Korsegården 7,3 km Follomarka Offentlig vei
Vestby - Bjørnstadveien - Hvitsten 6,9 km Follomarka Offentlig vei
Vestby - Grønberg 3,5 km Follomarka Offentlig vei
Ås - Vestby 9,4 km Follomarka Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Vestby - Berg - Son

Lengde

11,6 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vestby - Korsegården

Lengde

7,3 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vestby - Bjørnstadveien - Hvitsten

Lengde

6,9 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vestby - Grønberg

Lengde

3,5 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ås - Vestby

Lengde

9,4 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Garder 66 Generelt stedsnavn Follomarka
Vestby 59 Innfallsport (parkering) Follomarka

Garder

Moh

66 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Follomarka

Gå til sted

Vestby

Moh

59 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Follomarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere