Arnestad Minde - Ringsby

Rutenr:

781

Lengde:

3,8 km

Område:

Eidsvoll - Nes

Type:

Offentlig vei
Utgangspunktet for denne sykkelruta er Arnestad Minde. Til krysset mellom fylkesvei 177/Eidsvollvegen og Ringsbyvegen kommer det sykkelruter både fra sør (rute 789 fra Vormsund) og nord (rute 790 fra Rolstad).

Vår rute går på Ringsbyvegen - i nordøstlig retning. Du sykler gjennom et åpent og frodig kulturlandskap, og utsikten er god i alle retninger. Foran deg ser du starten på de store skogsområdene som strekker seg videre innover åsene - og på venstre side kan du se helt til Mistberget, den nest høyeste toppen i Eidsvoll. Med få unntak er det bortimot flatt hele veien.

Ved Ringshaug går det vei til høyre mot Uvesund og E16, men du fortsetter rett fram og ned en bakke. Her på Ringsby, like ved elva Kampåa, ender ruta.

Herfra kan du fortsette rett fram mot Ingeborgrud i Skogbygda - enten i rute 785, som går "strake veien" på asfaltert vei gjennom kulturlandskapet - eller i rute 839, som går opp i skogen, forbi Råkalidammen og Putten. Du kan også ta til venstre på Eggumvegen. Rute 782 går der - i randsonen mellom kulturlandskap og skog - til Kampå sag.
Ved Arnestad Minde

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 17.08.2013

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Ringsby - Ingeborgrud 5,5 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Ringsby - Kampå sag 8 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Rolstad - Arnestad Minde 8,3 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Vormsund - Arnestad Minde 1,6 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes

Ringsby - Ingeborgrud

Lengde

5,5 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ringsby - Kampå sag

Lengde

8 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Rolstad - Arnestad Minde

Lengde

8,3 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vormsund - Arnestad Minde

Lengde

1,6 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Arnestad Minde 158 Gårdsbruk Eidsvoll - Nes
Ringsby 140 Generelt stedsnavn Eidsvoll - Nes

Arnestad Minde

Moh

158 m

Type

Gårdsbruk

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Ringsby

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted