Råkalidammen

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Eidsvoll - Nes

Moh:

210
Dammen er satt opp som vannmagasin til et sagbruk på nedsiden av dammen. Det er i dag kun rester igjen etter sagbruket. Selve dammen er i de senere år satt i stand av Vøyen Vel.

Et par hundre meter nedenfor ligger plassen Råkalia som var husmannsplass på siste halvdel av 1800-tallet. I dag står det ei åpen brakke her og plassen er parkering for folk som skal ut på tur fra Råkalidammen.

Samarbeidspartnere