Skotta

Type:

Gårdsbruk

Område:

Bærumsmarka

Moh:

120
Skotta er kjent i skriftlige kilder fra 1400-tallet. Halvparten av gården tilhørte Laurentiuskirken med hospital i Oslo, andre deler tilhørte senere Haslum kirke, Asker prestebol, Nesøygodset og Bærums Verk. Oslo hospital var eier da brukeren fikk kjøpt gården i 1737. Tidlig på 1800-tallet ble gården delt i Nordre og Søndre Skotta. I 1857 kjøpte Erik Østby Søndre Skotta og Nordre Dæli, slo dem sammen og ga bruket navnet Dalbo. I 1972 kjøpte Bærum kommune de gamle husene på Søndre Skotta med noe dyrket mark og skog. Siden 1980-tallet har Søndre Skotta vært Bærum kommunes kunstnerbolig, den eneste, faktisk. Kunstmaleren Thore Furulund er ikke den første kunstneren som har bodd i huset. Sommeren1887 leide Harriet Backer et rom der. Hennes fasinasjon for området ble vekket sommeren 1886, da hun bodde på Fleskum gård like i nærheten.

Tunet på Søndre Skotta består i dag av to bygninger. Driftsbygningen på Søndre Skotta fra ca. 1900 eksisterer ikke lenger, men de store granittsteinene ved veien skal ha tilhørt fundamentet Det antas at våningshuset er fra 1800-tallet, men tømmerkjernen i første etasje skal være mye eldre. Det er en kjeller med to små rom under den eldste delen. I første etasje var det to stuer og to kjøkkenrom med grue og vedkomfyrer. Trappen i svalgangen fører til annen etasje, hvor det var oppholdsrom og loft. Sidebygningen er den tidligere drengestua på gården.

Veien mellom Søndre Skotta og Dalbo ble trolig anlagt i forbindelse med at de to gårdene ble slått sammen. Et kart fra 1850 viser to veier gjennom området: den ene fra Stein gård på vestsiden av Dælivannet til Fleskum, den andre fra Gardlaus til Fleskum på østsiden av Dælivannet.
(Kilde: www.baerum.kommune.no)

Høst ved Søndre Skotta

Foto: Erik Unneberg, 29.09.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Valler 104 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka
Dælivann 99 Vann, tjern Bærumsmarka
Fleskum gård 127 Gårdsbruk Bærumsmarka
Stein gård 191 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka
Nordre Kolsås 380 Topp, ås Bærumsmarka

Valler

Moh

104 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Dælivann

Moh

99 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Fleskum gård

Moh

127 m

Type

Gårdsbruk

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Stein gård

Moh

191 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Nordre Kolsås

Moh

380 m

Type

Topp, ås

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere