Nordre Kolsås

Type:

Topp, ås

Område:

Bærumsmarka

Moh:

380
Tidligere snakket man om to utpregede perioder for vardebygging og vardetjeneste i Norge: fra Håkon den godes tid og til begynnelsen av 1300-tallet og fra Christian IVs tid og fram til 1814. Nå kan vi kanskje snakke om en ny periode, nemlig freds- og jubileumsvardebrenning. Ved tusenårsskiftet var det på nytt vardebrenning i Norge. Mange hundre for ikke å si tusen mennesker overvar vardebrenningen på Kolsås. Varden ble bygget og brent på det vestligste og høyeste punktet.
I 1978 ble Kolsås/Dælivann-området vernet som landskapsvernområde. Innenfor dette området ble fire mindre områder skilt ut og fredet som naturreservater. Deler av Kolsåstoppen er ett av disse områdene.

Nordre Kolsås er den høyeste av Kolsås-toppene. I 2013 ble toppunktets høyde justert til 379,53 moh.
Grønnere blir det ikke!
Foto: Erik Unneberg, 06.06.2010

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
KIF-hytta 302 Stue, hytte (andre) Bærumsmarka
Dælivann 99 Vann, tjern Bærumsmarka
Stein gård 191 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka
Steinstjern 201 Vann, tjern Bærumsmarka
Søndre Kolsås 342 Topp, ås Bærumsmarka

KIF-hytta

Moh

302 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Dælivann

Moh

99 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Stein gård

Moh

191 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Steinstjern

Moh

201 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Søndre Kolsås

Moh

342 m

Type

Topp, ås

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere