Lund

Type:

Markaplass

Område:

Bærumsmarka

Moh:

175
Gammel husmannsplass under Øvre Haga. Østre eller Gamle Lund lå på den andre siden av stien bak huset. Borte ved Lundbekken lå badstua. Folketellingen fra 1865 forteller at det da bodde en familie på seks personer på Østre Lund og en familie på fem på Vestre. Husholdningene hadde hver sin ku og dyrket bygg, havre og poteter.
Rydningsrøysene ovenfor Lundplassen forteller om gammelt åkerland. For tidligere tiders redskaper var den sandholdige jorden å foretrekke. Innmarken ved Lund er utvidet vesentlig de siste årene ved nydyrking.
Lund i sikte

Foto: Erik Unneberg, 01.03.2004

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Skytterkollen - Lund 1,7 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Bærumsmarka
Østernvannsvingen - Lund 2,3 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Bærumsmarka
Lund - Nygård 2,6 km Trillesti/løypetrasé Bærumsmarka
Haga - Lund 2,6 km Skogsbilvei/turvei Bærumsmarka

Skytterkollen - Lund

Lengde

1,7 km

Område

Bærumsmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Østernvannsvingen - Lund

Lengde

2,3 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Lund - Nygård

Lengde

2,6 km

Område

Bærumsmarka

Type

Trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Haga - Lund

Lengde

2,6 km

Område

Bærumsmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Nygård 200 Stue, hytte (andre) Bærumsmarka
Ankerveien 100 Vei Bærumsmarka
Madserud 140 Nedlagt plass, seter, koie Bærumsmarka
Haga 115 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka
Skytterkollen 207 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka

Nygård

Moh

200 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Ankerveien

Moh

100 m

Type

Vei

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Madserud

Moh

140 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Haga

Moh

115 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Skytterkollen

Moh

207 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere