Lund - Nygård

Rutenr:

459

Lengde:

2,6 km

Område:

Bærumsmarka

Type:

Fra Lund starter ruten på kjerreveien vestover, som snart går over til å bli en bred sti. Det er fullt mulig å sykle det første stykket, men etter hvert blir det mer naturlig for de fleste å trille sykkelen frem til Nygård. I denne traseen går det en mye brukt skiløype om vinteren.

Fra Nygård, som er et populært serveringssted store deler av året, kan du trille sykkelen opp til Brunkollen (rute 62), sykle sydover Murenveien til Sagstua (rute 452).
Rødt hus i skogen
Foto: Erik Unneberg, 08.08.2010

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Sagstua - Nygård 2,5 km Skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Nygård - Brunkollen 2,3 km Trillesti/løypetrasé Bærumsmarka
Skytterkollen - Lund 1,7 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Bærumsmarka
Haga - Lund 2,6 km Skogsbilvei/turvei Bærumsmarka

Sagstua - Nygård

Lengde 2,5 km Område Bærumsmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Nygård - Brunkollen

Lengde 2,3 km Område Bærumsmarka Type Trillesti/løypetrasé Gå til turen

Skytterkollen - Lund

Lengde 1,7 km Område Bærumsmarka Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Haga - Lund

Lengde 2,6 km Område Bærumsmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Lund 175 Markaplass Bærumsmarka
Nygård 200 Stue, hytte (andre) Bærumsmarka

Lund

Moh

175 m

Type

Markaplass

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Nygård

Moh

200 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere