Madserud

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Bærumsmarka

Moh:

140
Tidligere husmannsplass under Nedre Haga gård i Bærum kommune. Plassen er første gang nevnt i folketellingen i 1865, avmerket på kart fra 1882. Navnet stammer antagelig fra mannsnavnet Mads, sannsynligvis navnet på han som ryddet plassen.

Julaften 2005 brant hovedhuset ned. Et uthus ble stående igjen. Paret som bodde der klarte å redde seg ut, kun med lettere skader.

Grunneieren på Nedre Haga gård søkte om å få gjenoppbygge plassen, og fikk i 2010 tillatelse av kommunen. Byggearbeidene startet, og det var håp om at det nye huset kunne så ferdig i løpet av samme året.

Det er satt ut en besetning med gammelnorsk spelsau for å gjenopprette det opprinnelige kulturlandskapet rundt plassen.
Madserud et år etter brannen

Foto: Erik Unneberg, 28.01.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Nygård 200 Stue, hytte (andre) Bærumsmarka
Haga 115 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka
Ankerveien 100 Vei Bærumsmarka
Sæteren 165 Stue, hytte (andre) Bærumsmarka
Lund 175 Markaplass Bærumsmarka

Nygård

Moh

200 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Haga

Moh

115 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Ankerveien

Moh

100 m

Type

Vei

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Sæteren

Moh

165 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Lund

Moh

175 m

Type

Markaplass

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere