Stubberud nasjonalpark

Markaturen: Familietur rundt Haga

Denne uken tar vi bena fatt gjennom Stubberud, forbi Hagagårdene og langs Ankerveien i Bærum.

Tekst og foto: Trine Rom Giving

Publisert 29.10.2020

Området Sauejordet og Stubberud er en helårs gavepakke til småbarnsfamilier. Småkupert og morsomt terreng, og lett å komme til. Om våren og sommeren beiter hester, kuer og sauer her. Stier og grusveier inviterer til korte og litt lengre rundturer. Om vinteren er området mye brukt av skiløpere, og det er forbindelse til løypenettet i Bærumsmarka fra Haga golfbane. 
 
Denne lørdagen starter vi turen fra parkeringsplassen ved Haug skole og ressurssenter, som ligger helt inntil Stubberud skogpark naturreservat. Kjært barn har mange navn. Vi som vokste opp på Hosle og områdene i nærheten, omtalte Stubberud gjerne som fredagsskogen eller freda-skogen. Vi ble aldri enige om verken navn eller stavemåte.  
 
Bærum kommunes informasjonsskilt forteller historien om et naturreservat som ble opprettet allerede i 1929. Navnet Stubberud skriver seg fra en husmannsplass som lå under Haug gård. Her bodde folk helt frem til slutten av 1800-tallet. 

Kart over turen

NÆRTUR: Dette turforslaget er en familievennlig nærtur i Bærum. Runden er fire kilometer. 

Hagajordene

Flere familier er på tur i høstskogen. Stinettet er rikt og går i åpent terreng og gjennom tettere skog – det er mange muligheter. For familiens aller minste kan man gjerne tilbringe hele dagen her. Løpe, leke gjemsel, drikke kakao. Denne lørdagen legger vi på en sløyfe langs Ankerveien rundt Hagajordene.  
 
Vi rusler gjennom Stubberud og krysser Griniveien ved Haga. Her er det ikke fotgjengerfelt, og vi må se oss godt for. Alternativt kan vi velge undergangen 100 meter lenger bort. Vi fortsetter på veien forbi klubbhuset til Haga golf. Etter hvert blir vei til sti gjennom Hagagårdene, før vi er oppe på Ankerveien. Den skal vi følge i nordøstlig retning med Bærumsmarka på venstre side og golfbanen til høyre. Ankerveien var Peder Ankers private driftsvei. Den ble bygget i perioden 1791-1793, og går fra Bærums Verk via nordsiden av Grinijordene, Fossum og til Sognsvann, før den ender ved Hammeren i Maridalen. Deler av veien er fredet. 

Jente ved kart over Stubberud nasjonalpark.

TUR I NÆRMILJØET: Stubberud skogpark ble naturreservat allerede i 1929.

Totalt fire kilometer

Fra Ankerveien går det flere veier og stier til turmål som Sæteren gård, Nygård og Brunkollen. Vi følger Ankerveien til den krysser Ilabekken. Her går den videre til Fossum, men vi tar av til høyre i retning Nordli gård. Snart krysser vi bekken igjen, like før den deler seg i to til Ilabekken og Østernbekken. Sistnevnte renner gjennom hele golfbanen, blir etterhvert Øverlandselva og renner til slutt ut i Engervannet ved Sandvika.  
 
Nå vender vi nesen tilbake mot Stubberud. Vi følger en fin sti forbi Nordli og langs golfbanen i retning Haga. På vår venstre hånd suser bilene forbi, og nå tar vi undergangen under Griniveien før vi kommer så langt som til Haga. Vi følger boligstrøket nedenfor Hosletoppen et lite stykke, før stien går til høyre inn i et skogholt og tilbake til Stubberud. Den siste delen av turen går over Sauejordet i vakkert høstlys. Vi har tilbakelagt i overkant av fire kilometer.  

KAFFEPAUSE: Vi legger inn en pause og nyter omgivelsene i vakkert høstvær.

Samarbeidspartnere