Dette gjør du om du møter dyr på beite

Nå er disse sluppet løs på beite i Marka. Vis respekt og prat gjerne litt med kua, er gode råd hvis du møter dem på tur i Marka.
Tekst: Christine Amdam Foto: Anders Bratvold og Erik Unneberg
Publisert 19.06.2023 Oppdatert 21.06.2024

Kuvettreglene

  • Hold avstand til dyra, gå utenom flokken.
  • Ikke gå mellom dyrene, det kan skape uønskede situasjoner.
  • Ikke gå bort til kalven. 
  • Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1/4 - 20/8.
  • Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.
  • Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også.

Kilde: Norsk Friluftsliv sammen med Bondelaget, TYR, Tine, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno.

– Nå er dyrene sluppet ut, det er vel snakk om en 700-800 dyr, forteller Anders Bratvold som er formann for Nordmarka Beitelag og representerer alle bøndene som driver med storfe.

Dyrene slippes nord i Nordmarka og trekker sørover gjennom sommeren. De tas inn igjen 15. september, i tide før elgjakta begynner.

Det vil si at du kan møte både kyr og sauer når du er på tur i Marka, for eksempel ved Trantjern gård som bildene i denne saken er fra.

Hva gjør du da?

Kuene er nysgjerrige og synes nok det er like overraskende å treffe deg, som du synes det er å møte på dem. Da er det lurt å stoppe opp og å gjøre seg til kjenne og kanskje prate litt beroligende med dem. Nyt det flotte synet, men ikke overdriv din eventuelle begeistring, det er ikke sikkert kua deler denne. Og kyr er som kjent også veldig mye kraft. 

– Dersom det er mulig kan du velge en annen vei. Du kan også ha en pinne i hånda for å styre dyrene unna deg hvis de blir for nysgjerrige, sier Bratvold.

Bærplukkere og syklister

Bærplukkere er ekstra interessante for nysgjerrige og sultne kyr på beite. Dyrene kan tro at spannet eller kurven inneholder fristende kraftfor, og da kan det oppstå en aldri så liten interessekonflikt.

– Vær derfor litt ekstra varsom dersom du er ute og plukker bær, sier Bratvold. 

Beiteområdene er stort sett over alt i Marka, og mot bygda er det satt opp utmarksgjerder. Dyrene ferdes ofte på grusveiene, da de som oss synes det er enklere å ta seg frem her.

– På veiene kommer det ofte syklister i veldig stor fart. Det er ikke dyrene så glade i, og de kan bli redde og aggressive. Jeg ber derfor syklistene som treffer en dyreflokk om å ta det veldig rolig. Aller helst skal de stoppe opp og gi seg til kjenne, sier Bratvold.

– Den rekorden du kanskje prøvde deg på får du ta en annen dag dersom du møter på kuer, sier han.

Andre situasjoner der kyr på beite kan bli usikre eller i overkant nysgjerrige, er i møte større grupper turgåere, som for eksempel med kanoer på transportetapper mellom vann, hunder, og biler parkert langs veier i og ved beiteområder.

Kraftfór: Kuene er vant til å få kraftfór fra bøtter og kan derfor tro at det er mat til dem dersom du for eksempel plukker bær i en bøtte. 

Det er plass til alle

Skiforeningen er enig i at det er viktig at turgåere og syklister skal vise  hensyn når de ferdes i Marka. Beitedyra holder kulturlandskapet i hevd, og bidrar til et åpent terreng hvor det er fint å gå på tur. Friluftsfolk nyter godt av eksisterende infrastruktur og må se det store bildet når allemannsretten utøves.

– Sammen er det plass til både beite-, grunneier- og friluftsinteresser om det vises hensyn til hverandre, sier Lars Gurandsrud, som er Skiforeningens prosjektleder for utviklingen av Trantjern gård i Nordmarka nord.

Samarbeidspartnere