Rundt Sandungen fra Kikut

Det går fint an å sykle rundt Store Sandungen. På to av sidene er det vei – men utfordringen ligger på sørsiden av vannet. Her er det trillesti på deler av strekningen, og den er ikke ”optimal”. Like fullt er det helt greit å ta seg fram her, dersom man ikke er redd for å bli våt på beina.

Utgangspunktet er Kikutstua, og første etappe går nordover langs Hakkloa til krysset ved Hakkloa gård. Her er det vanlig skogsbilvei og fine forhold.. Nå skal du ta til venstre, langs sørsiden av Store Sandungen. Først er det grus, men så kommer den før omtalte utfordringen.

Det er snakk om en sti på vel en kilometer. På deler av denne strekningen kan det være bløtt, og det er også et parti med noe stigning her. Men så blir det bedre – først det vi kan kalle for en traktorvei av bra standard, og så den kjente og kjære skogsbilveien igjen.

Du passerer Sandungen gård og sykler videre langs nordsiden av vannet. Ved Sandungskalven er du framme ved denne turens nordligste punkt. Herfra er det rett og slett strake veien sørover igjen – på ”flatmark” like til Kikutstua. Ved sørenden av Sandungen, og langs Hakkloa, er det fine steder for en rast.

God tur!Edit
Nr Navn Fra Til Lengde i km
433 Hakkloa gård - Kikutstua Kikutstua Hakkloa gård 4.4
139 Sandungen gård - Sandungskalven Sandungen gård Sandungskalven 3.5
132 Sandungskalven - Hakkloa gård Sandungskalven Hakkloa gård 4.1
433 Hakkloa gård - Kikutstua Hakkloa gård Kikutstua 4.4