Grymyr - Grimsrud - Granlund

Rute nr: 964
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 10.8 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter på Grymyr - nærmere bestemt i krysset mellom Fjordlinna og Kverndalslinna. Vi sykler sørover Fjordlinna, forbi villaer og jorder, og etter en knapp kilometer fortsetter rute 961 langs Fjordlinna til Sløvika og Jevnaker. Her tar vi til venstre, østover Klæstadvegen.

Vi kommer opp til Klæstad, og tar til høgre på Falangvegen, videre til Grindastua og så sydover forbi Kittelsrudtoppen til garden Kittelsrud.

I vegkrysset like etter garden tar vi til venstre, og følger Vienlinna rett østover. Fram til Grimsrud er det en stigning på rundt 120 høydemeter (3 kilometer) - så flater det ut og går delvis nedover gjennom kulturlandskapet til Granlund. På store deler av ruta sykler vi gjennom områder der det går skiløyper vinterstid.

Fra krysset nord for den tidligere skolen, kan turen fortsette rett fram i retning Granavollen (rute 952). Følger du vegen mot høgre, kan du sykle rute 967 til Grindvoll eller rute 580 til Kalvsjøtjernet.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Grymyr