#1564: Huskeputten

Moh.: 535 m

Oversiktskart - Huskeputten

Beskrivelse

Denne lille putten ligger øst for Kampeknerten og sør for Bærumskollen og Søndre Heggelivann. Scooterløypa Dammyra-Kustein-Løvlia går over putten. Litt nord for putten deler løypa seg, og en rødmerket løype går ut på Søndre Heggelivann.

1. desember 2011 ble navnet Huskeputten godkjent som navn på denne putten. Det skjedde etter initiativ fra markaentusiast Thomas André Tovang, som så navnet Huskeputten på et gammelt skikart han hadde overtatt etter sin farfar. Han henvendte seg til Statens kartverk og spurte om de hadde registrert navnet i navnedatabasen, men det hadde de ikke. Etter et møte på Kartverkets kontor i Oslo ble saken sendt til hovedkontoret på Hønefoss.

Turkartet var karttegner O. A. Tolleruds kart fra 1929 i 1:40.000, med koter på 10 meter, og dette ble godkjent som gyldig grunnlag for å godkjenne navnet.

1.12.2011 ble navnet Huskeputten ”bevart” for fremtiden ved at det nå er tatt inn i Sentralt stedsnavnregister (SSR).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Huskeputten