#1291: Store Åbortjern

Moh.: 507 m

Oversiktskart - Store Åbortjern

Beskrivelse

Tjern rett nord for Storflåtan. Rett vest for tjernet ligger Lille Åbortjern. Begge disse tjernene er fine fiskevann med god bestand av både abbor og ørret.

Det går skiløype over Store Åbortjern. Den kommer fra løypen mellom Vambu og Øyangsrøysa og går ned til Storflåtan.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Store Åbortjern