Skjerva løypelag

  • 7 løyper
  • 39.0 km
  • GPS-sporing

Skjerva løypelag er en frivillig organisasjon basert på dugnadsvirksomhet. Den ble stiftet 21. mars 2019, og kjører snøskuterløyper på Øståsen i Gran og Lunner kommuner.

Kartutsnitt for området rundt Skjerva

Kartet viser et utsnitt av området der Skjerva løypelag preparerer løyper.