Ringelia IL

  • 3 løyper
  • 19.9 km

Idrettslag i Søndre Land kommune. Preparerer Liåsløypa på Søndre Land Vestås.

Kartutsnitt for området rundt Brakarhemsætra

Kartet viser et utsnitt av området der Ringelia IL preparerer løyper.