Nannestad og Bjerke løypekjørerlag

  • 29 løyper
  • 113.4 km
  • GPS-sporing

Nannestad og Bjerke løypekjørerlag er eid av Bjerke IL Ski. Løypekjørerlaget har til formål å preparere langrennsløypene i Nannestad, Maura og på Nordåsen. Det drifter også værstasjoner på Nordåsen skistadion og på Marifjell. All løypekjøring gjøres på dugnad.

Kartutsnitt for området rundt Maura

Kartet viser et utsnitt av området der Nannestad og Bjerke løypekjørerlag preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1352 Grustaket - Nipkollen Delvis preparert 20.02.2020 3.7
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Delvis preparert 28.03.2020 3.9
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Delvis preparert 18.03.2020 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane Preparert tidligere 29.03.2020 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Preparert tidligere 29.03.2020 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Preparert tidligere 29.03.2020 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Preparert tidligere 29.03.2020 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Preparert tidligere 21.03.2020 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Preparert tidligere 29.03.2020 2.0
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Preparert tidligere 29.03.2020 1.5
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Preparert tidligere 18.03.2020 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Preparert tidligere 28.03.2020 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja Preparert tidligere 16.03.2020 2.0
1070 Sjuputtane - Marifjell Preparert tidligere 29.03.2020 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Preparert tidligere 29.03.2020 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Preparert tidligere 27.03.2020 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Preparert tidligere 29.03.2020 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Preparert tidligere 21.03.2020 0.5
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter Ikke preparert 26.03.2017 8.3
Nannestad - Maura
1080 Kløvberget - Grustaket Delvis preparert 08.03.2020 4.8
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Ikke preparert 25.03.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Ikke preparert 20.02.2014 2.5
1088 Lysløype Preståsen Ikke preparert 23.03.2019 3.3
1083 Maura vest Ikke preparert 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden Ikke preparert 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden Ikke preparert 23.03.2019 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Ikke preparert 29.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden Ikke preparert 25.03.2019 4.8
1087 Vigsteinrunden Ikke preparert 18.03.2019 6.9

Edit