Tingelstad IF

  • 18 løyper
  • 64.0 km
  • GPS-sporing

Tingelstad IF preparerer løyper på vestsiden av Viggadalen i Gran kommune.

Kartutsnitt for området rundt Tingelstad idrettsplass

Kartet viser et utsnitt av området der Tingelstad IF preparerer løyper.