Feiring IL

  • 17 løyper
  • 43.2 km

Feiring IL preparerer løypene i Feiring, helt nord i Eidsvoll kommune.

Kartutsnitt for området rundt Bøhnshytta

Kartet viser et utsnitt av området der Feiring IL preparerer løyper.