Hurdal hele året

  • 17 løyper
  • 56.0 km

Hurdal hele året preparerer løypene i Hurdal. Løypenettet fordeler seg på to områder - Minneåsen og Skrukkelia.

Kartutsnitt for området rundt Hurdal

Kartet viser et utsnitt av området der Hurdal hele året preparerer løyper.