Oslo kommune, Bymiljøetaten

  • 160 løyper
  • 416.7 km
  • GPS-sporing

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

Kartutsnitt for området rundt Holmenkollen

Kartet viser et utsnitt av området der Oslo kommune, Bymiljøetaten preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Ikke preparert 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer Ikke preparert 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark Ikke preparert 18.03.2019 1.6
175 Lysløypa i Grønliåsen Ikke preparert 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal Ikke preparert 18.03.2019 2.7
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Ikke preparert 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Ikke preparert 07.02.2019 1.3
Fossum - Årnes - Abborvann
1233 Hundeløype Årnes Ikke preparert 28.03.2019 1.4
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Delvis preparert 07.02.2020 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Delvis preparert 31.01.2020 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Delvis preparert 21.02.2020 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Delvis preparert 16.02.2020 3.3
Frognerseteren - Bogstad
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Delvis preparert 04.02.2020 2.1
2 Frognerseteren - Heggehullet Delvis preparert 07.02.2020 1.4
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Delvis preparert 30.01.2020 2.2
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Delvis preparert 05.02.2020 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua Delvis preparert 07.02.2020 1.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Delvis preparert 07.02.2020 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Delvis preparert 07.02.2020 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Delvis preparert 07.02.2020 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Delvis preparert 07.02.2020 6.4
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Delvis preparert 05.02.2020 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Delvis preparert 07.02.2020 3.7
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Delvis preparert 13.02.2020 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Delvis preparert 07.02.2020 2.0
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Preparert tidligere 03.12.2019 4.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 27.12.2019 1.4
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Preparert tidligere 18.11.2019 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Preparert tidligere 02.12.2019 7.3
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Preparert tidligere 07.02.2020 2.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Preparert tidligere 20.12.2019 2.5
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Preparert tidligere 07.02.2020 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr Preparert tidligere 07.02.2020 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 27.12.2019 1.6
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 07.02.2020 1.8
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Ikke preparert 18.03.2019 1.3
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Ikke preparert 03.04.2019 2.5
698 Huseby - Bogstad Ikke preparert 14.03.2019 3.0
21 Lysløypa i Husebyskogen Ikke preparert 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Ikke preparert 18.03.2019 2.7
Skytta - Gjelleråsen
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Preparert tidligere 16.12.2019 3.7
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Preparert tidligere 28.12.2019 2.6
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Ikke preparert 19.03.2019 2.6
Sognsvann - Ullevålseter
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Delvis preparert 07.02.2020 4.0
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Preparert tidligere 27.12.2019 5.3
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Preparert tidligere 25.12.2019 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Preparert tidligere 25.12.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Preparert tidligere 27.12.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Preparert tidligere 02.12.2019 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Preparert tidligere 27.12.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark Preparert tidligere 04.12.2019 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann Preparert tidligere 04.12.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern Preparert tidligere 27.12.2019 1.0
1435 Gaustad - Tuggerud Ikke preparert 22.03.2019 1.3
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Ikke preparert 21.03.2019 2.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Ikke preparert 29.03.2019 1.6
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Ikke preparert 21.03.2019 5.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
703 Wyllerløypa - Bjordammen Preparert tidligere 27.12.2019 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Delvis preparert 12.02.2020 0.7
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Delvis preparert 19.02.2020 2.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Preparert tidligere 20.03.2019 2.4
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Preparert tidligere 30.03.2019 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Preparert tidligere 21.03.2019 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 22.03.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen Preparert tidligere 23.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Preparert tidligere 23.03.2019 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 22.03.2019 3.5
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Preparert tidligere 23.03.2019 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Preparert tidligere 30.03.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Preparert tidligere 30.03.2019 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Preparert tidligere 30.03.2019 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 22.03.2019 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Preparert tidligere 30.03.2019 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden Preparert tidligere 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Preparert tidligere 26.03.2019 2.6
170 Smørhullet - Petersbråtan Preparert tidligere 24.03.2019 1.9
687 Øgården - Gullsmeden Preparert tidligere 24.03.2019 1.3
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet Ikke preparert 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Ikke preparert 22.03.2019 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra Ikke preparert 24.03.2019 1.0
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Ikke preparert 22.03.2019 2.0
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Ikke preparert 17.03.2019 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua Ikke preparert 22.03.2019 1.3
797 Rustadsaga - Øgården Ikke preparert 17.03.2019 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr Ikke preparert 08.02.2019 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Ikke preparert 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden Ikke preparert 23.03.2019 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Ikke preparert 13.03.2019 3.4
Årvoll - Linderud - Grorud
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Delvis preparert 30.01.2020 4.0
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Delvis preparert 30.01.2020 4.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Delvis preparert 30.01.2020 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena Delvis preparert 17.02.2020 3.0
667 Årvoll - Breisjøen Delvis preparert 30.01.2020 4.0
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Preparert tidligere 29.11.2019 1.4
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Preparert tidligere 28.12.2019 2.6
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Preparert tidligere 26.12.2019 1.4
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert tidligere 29.11.2019 1.5
Maridalen
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Delvis preparert 14.02.2020 5.1
678 Hammeren - Sander Preparert tidligere 16.12.2019 3.3
708 Hammeren - Skjærsjødammen Preparert tidligere 25.12.2019 2.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Preparert tidligere 25.12.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Preparert tidligere 25.12.2019 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Preparert tidligere 25.12.2019 1.7
672 Movatn - Skillingsdalen Preparert tidligere 29.12.2019 2.5
550 Sandermosen - Skillingsdalen Preparert tidligere 29.12.2019 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) Preparert tidligere 28.12.2019 2.3
178 Damputtbekken - Sandermosen Ikke preparert 29.03.2019 1.9
675 Dausjøen - Mobekken Ikke preparert 17.03.2019 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Ikke preparert 19.03.2019 5.9
127 Hammeren - Skar Ikke preparert 26.03.2019 4.4
660 Kjelsås - Monsetangen Ikke preparert 26.03.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander Ikke preparert 26.03.2019 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås Ikke preparert 19.03.2019 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Ikke preparert 22.03.2019 2.1
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Ikke preparert 26.03.2019 1.2
706 Lysløypa på Korsvoll Ikke preparert 13.03.2019 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Ikke preparert 26.03.2019 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Ikke preparert 17.03.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken Ikke preparert 29.03.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang Ikke preparert 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober Ikke preparert 31.03.2019 3.0
676 Sander - Dausjøen Ikke preparert 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen Ikke preparert 29.03.2019 1.6
141 Skillingsdalen - Sinober Ikke preparert 31.03.2019 2.6
Breisjøen - Sinober
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Preparert tidligere 29.12.2019 2.0
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Preparert tidligere 29.12.2019 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Preparert tidligere 28.12.2019 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Preparert tidligere 29.12.2019 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Preparert tidligere 29.12.2019 3.1
144 Sørskogen - Sinober (vest) Preparert tidligere 29.12.2019 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Preparert tidligere 29.12.2019 1.7
142 Vennervann - Sørskogen Preparert tidligere 29.12.2019 1.6
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Ikke preparert 18.03.2019 1.4
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Ikke preparert 18.03.2019 3.6
143 Vennervann - Kringler - Sinober Ikke preparert 18.03.2019 2.5
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken Ikke preparert 22.02.2019 2.4
1234 Rundløype Holmendammen Ikke preparert 01.03.2019 1.1
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Ikke preparert 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka Ikke preparert 29.01.2019 0.8
1450 Slottsparken Ikke preparert 25.02.2018 1.0
1237 Torshovdalen Ikke preparert 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken Ikke preparert 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin Ikke preparert 08.02.2019 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Delvis preparert 00.00.0000 1.5
231 Linderudkollen - Solemskogen Delvis preparert 30.01.2020 1.4
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Delvis preparert 30.01.2020 3.9
139 Solemskogen - Revlia Delvis preparert 30.01.2020 2.3
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Preparert tidligere 19.02.2020 0.6
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Preparert tidligere 30.01.2020 2.0
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Ikke preparert 14.04.2019 0.8
663 Myrvang - Damputtbekken Ikke preparert 19.03.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang Ikke preparert 01.02.2019 0.6
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Preparert tidligere 24.03.2019 1.8
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 29.11.2019 1.2
423 Skjelbreia - Vangen Preparert tidligere 29.11.2019 2.8
182 Bysetermosan - Vangen Ikke preparert 22.03.2019 3.1
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Ikke preparert 22.03.2019 5.1
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet Ikke preparert 21.03.2018 3.7
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Ikke preparert 22.03.2019 0.7
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Ikke preparert 20.03.2019 7.3

Edit