Kjekstadmarka

Område nr

3

Kategori

Avgrensning

Kjekstadmarka brukes som navn på det sydvestre hjørnet av Oslomarka. Opprinnelig var dette navnet på den 10 000 mål store utmarka til gården Kjekstad i Røyken, men for enkelhets skyld brukes det nå på hele det sammenhengende skogsområdet syd for E18 Asker-Drammen, inkludert Asker syd og Røyken syd. Området er avgrenset av E18 gjennom Lier, og ellers grovt regnet av Oslofjorden og Drammensfjorden. I Asker er det Vardåsens bratte profil som danner østgrensen for Kjekstadmarka. Asker syd omfatter skiløyper i Asker kommune syd for E18. Dette er løyper fra Dikemark over Vardåsen til Gullhella med forgreininger til Østenstad og Vollen i Asker samt Sydskogen i Røyken. Den eneste løype som ikke er knyttet til resten av løypenettet, er lysløypa på Holmen.

Asker nærområder omfatter Dikemarkvannene, Dikemark-Skjellestad, Semsvannet-Asker kirke og Vakås, Vestmarksetra-Billingstad-Hvalstad.

Røyken syd består av flere mindre områder syd for for den egentlige Kjekstadmarka. Bårsrudmarka ligger som en liten perle inneklemt mellom Åroselva, Oslofjorden og boligfeltene i Bødalen. Villingstadmarka og Årosmarka tilbyr uberørte områder med lite trafikk i åsene langs Rv23 ut mot Drammensfjorden.

Turkart med løyper og preppestatus på mobil - last ned Skiforeningens app iMarka

Oversiktskart

Siste 20 bilder

Beskrivelse

Kjekstadmarka tilbyr et variert og familevennlig terreng med Brennåsen på 361 meter som høyeste punkt. Området er lett tilgjengelig fra E18 Asker-Drammen og riksvei 23 samt Spikkestadbanen. Det er et viktig rekreasjonsområde for innbyggere i Lier, Asker og Røyken, med serveringsstedene ROS-hytta og Blåfjellhytta som de mest populære turmål.

Løypene i Lier prepareres av Lier kommune, og er bare delvis tatt med i føremeldingen, mens resten av Kjekstadmarka prepareres av Skiforeningen.

En tur i Kjekstadmarka kan kombineres med turer i andre marker hvis en er villig å ta av seg skiene og gå noen få meter. På Liertoppen og Lierskogen er det forbindelse under E18 til Vestmarka. Fra Dikemark kan en fortsette over Verkensvann til løypesystemet i Asker syd. En kort fottur Røyken rådhus over riksvei 23 og tvers over Katrineåsen bringer en inn i Villingstadmarka.

Asker syd består av skogsterreng rundt Vardåsen, mens løypenettet i lavereliggende områder går over jorder og gjennom små skogholt. Hele løypenettet prepareres av Skiforeningen og blir tatt med i føremeldingen. Området er knyttet til Vestmarka via en løype under E18 fra Vardåsen.

Røyken syd tilbyr markaområder hvor en ikke trenger å gå i kø, flere steder med vid utsikt ut over Oslofjorden eller Drammensfjorden. Fra utsiktstårnet på serveringsstedet Herstadhei Turisthytte i Villingstadmarka kan en følge skipstrafikken på begge fjorder. Løypene kjøres opp av Skiforeningen og oppdateres fortløpende. Det er forbindelse fra Bjorvann i Årosmarka til løypenettet i Hurum. Bårsrudmarka er knyttet til Årosmarka ved Sundbykrysset like nord for Åros sentrum.

Løypepreparering

Ansvarlig:

Skiforeningens maskiner i området preparerer fra Spikkestad i syd, Heggsjø i vest, Dikemark i nord og Heggedal i øst, Villingstadmarka og Åros ved tilstrekkelig snø. Lysløypa på Spikkestad kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Spikkestad, og på Eid gård i Heggedal og kjøringen starter normalt fra disse utgangspunktene. Dette inngår ikke i avtalen med Røyken kommune. Asker nærløyper kjøres med UTV og sporutstyr og denne er stasjonert på Solli og kjører ut derfra. I Årosmarka er det behov for rydding og planering av løypene dersom forholdene for preparering skal bli bedre.

Bødalen IL har en maskin som kjører i Bårdsrud-/Aukemarka.

Lier kommune preparerer området fra Linnes i syd, Liertoppen i nord og Heggsjø/Sørummyra i øst.

Kjekstadmarka i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Kjekstadmarka steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Kjekstadmarka stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte stemplingssteder til Distansemerket i Kjekstadmarka stemplingssteder til Distansemerket i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Kjekstadmarka sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Kjekstadmarka alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).
Siste føremelding for Kjekstadmarka siste føremelding for Kjekstadmarka og vist på topografisk kart (Geodata)
Printvennlig versjon Tips en du kjenner om dette området ©
Send et tips fra Skiforeningens nettsted