Hvor er kartene i Markadatabasen?

Noe av det unike med Markadatabasen er at alt innhold er kartfestet, og til og med på to typer kart! Denne artikkelen forklarer hvor du finner disse kartene.

Først må du gjøre deg kjent med to symboler som indikerer de to karttypene:

Topografiske kart fra Geodata
Google Maps kart

De to karttypene tjener ulike formål:

  • Kartene fra Geodata er høyoppløselige topografiske kart med Markadatabasens innhold lagt på toppen. Ved utskrift på gode printere gir dette kart av tilnærmet trykkvalitet.
  • Google kartene tjener som oversiktskart der det først og fremst er sammenstillingen av informasjonen på kartet som er nyttig, ikke de kartmessige detaljene. Når det er sagt, er Googles satelittdata av forbausende bra kvalitet mange steder. Så ved f.eks. å se løyper lagt på toppen av dette så får man et veldig tydelig inntrykk av hvor løypene går i terrenget.

Begge kartene har flere interaksjonsmuligheter du bør gjøre deg kjent med. De kan f.eks. zoomes og panoreres og mye mer og alt innhold fra Markadatabasen er klikkbart.

Hvilke kart finnes så?

Alle områder, steder, løyper, sykkelruter og turer har kartvisninger assosiert. Kartene finner du når du står på presentasjonssiden for området, stedet, løypa, sykkelruten eller turen. Se etter de to ikonene nevnt over.

I tillegg finnes det en rekke flere oversiktskart i form av Google Maps kart. Oversiktskartene viser oftest innhold som er knyttet til et bestemt område i Markadatabasen:

  • Et kart som viser alle stuer og innfallsporter i et område. Dette kartet finner du når du står på områdesiden til et område, se etter Google Maps ikonet og klikk på det.
  • Alle sykkelruter i et område. Dette kartet er linket i rammen nederst på områdesiden.
  • Alle skiløyper i et område. Dette kartet er linket i rammen nederst på områdesiden.

Kart med preppestatus fra føremeldingen

Alt beskrevet over er kart der Markadatabasens faste innhold vises. Kartene endrer seg altså ikke med mindre det kommer til nye løyper, ruter, turer osv. I tillegg har Markadatabasen en rekke kart som dynamisk viser skiløypene fargekodet ihht. den preppestatusen de har i øyeblikket. Alt dette er Google Maps oversiktskart. Følgende kart lages hver halvtime mellom kl. 7 og kl. 23 hver dag i skisesongen:

  • Løyper med preppestatus pr. område. Disse kartene finner du f.eks. når du har klikket på en av områdefanene i føremeldingen. I tabellen der løypene for området vises er det en Google logo og den linker til preppekartet for dette området. Nøyaktig samme link finner du nederst på områdesiden for områdene. På Markadatabasens forside er det dessuten i vinterhalvåret en tabell som viser oppdaterte preppekart pr. område.
  • Alle lysløyper i et område. Nyttig hvis du skal gå på ski på kveldstid! Her velger du først Lysløyper som undervalg under Skiløyper i Markadatabasens venstremeny. Da vises en tabell med alle lysløyper i alle områder, gruppert på område. For hvert område ser du den kjente Google-logoen og den linker deg til et kart med alle lysløyper for det området. Preppestatus vises fargekodet på samme måte som på kartet over
  • Alle scooterløyper i et område. Scooterløypene er et veldig spennende alternativ til maskinløypene, men scooterløypene krever oftest mer snø siden de går i mer variert (og spennende) terreng. I Markadatabasen er disse linket på samme måte som lysløypene nevnt over. Og når du ser løypene sortert pr. område så klikker du Google logoen for å vise dem for dette området.
  • Preppestatus pr. underområde. Markadatabasens områder er store, og noen ganger vil både løyper og steder ha en naturlig nærhet til mer enn ett enkelt område. I Sørkedalen møtes f.eks. både Nordmarka sør, Krokskogen og Bærumsmarka. Det finnes derfor også et begrep som heter underområde (”stedgruppe” er også brukt). Ordet er ikke helt presist, fordi disse ”underområdene” befinner seg ikke nødvendigvis innenfor et enkelt (hoved)område. De går på tvers av områder. Utstrekningen av disse områdene er valgt for å få med alle løyper (eller sykkelruter) innenfor en naturlig geografisk region. På denne måten kan vi f.eks. enkelt finne alle løyper med naturlig nærhet til Sørkedalen – selv om de hører til Krokskogen, Bærumsmarka eller Nordmarka syd. Disse underområdene ser du som grupper i løypetabellene for hvert hovedområde i føremeldingen. Til venstre for navnet på dette underområdet ser du en liten ”g” (for ”Google”). Denne er linket til Google Maps preppestatus for dette underområdet. Du finner også samme link på hver enkelt løypeside. Da er det en Google-link til alle løyper i det underområdet løypa ligger i. I vinterhalvåret viser dette kartet preppestatus, i sommerhalvåret bare selve løypene.

Det finnes enda flere kart(!), men dette får holde for nå.


Edit

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

10 Jan 2011

Hvordan tolke preppestatusen i føremeldingen

06 Jan 2011

Populær føremelding

Ut på tur - eldre nyheter

19 Feb 2011

Besøk markastuene i vinterferien!

Av Redaksjonen | Ut på tur

Marka er mangfoldig når det gjelder løyper og stier, og det gjelder også nettet av serverings- og overnattingssteder. I Markadatabasen går begge typer steder under betegnelsen "stuer".

10 Jan 2011

Hvordan tolke preppestatusen i føremeldingen

Av Steinar Kjærnsrød | Ut på tur

Mange ser seg blind på datoen for når en løype sist var preparert og antar at de beste løypene er de som sist ble preparert. Dette er ofte riktig, men ikke alltid. Noen tror også at løyper som ikke har vært preparert på en stund er ”dårligere” enn de som er nylig preparert.

06 Jan 2011

Populær føremelding

Av Redaksjonen | Ut på tur

Skiforeningens føremelding er denne vinteren bedre og mer omfattende enn noen gang. Ca 70 flere løyper er blitt en del av førmeldingen, som nå dekker så godt som hele løypenettet fra Vestby og Røyken i sør til Gjøvik i nord. Føremeldingen er å finne på stadig flere nettsteder.