Bilde-slideshow i Markadatabasen - PicLens

De fleste nettsidene i Markadatabasen som viser fram mer enn et enkelt bilde er nå klargjort for det webbaserte slideshowsystemet kalt PicLens. Vil du nyttiggjøre deg dette best mulig, bør du installere en sk. "plugin" til nettleseren din. Denne finnes for nettleserene Firefox, Safari og Internet Explorer. Når denne er installert i nettleseren vil du se et lite ikon på en av nettleserens knapperader ("toolbars"). Det kan arte seg litt forskjellig i forskjellige nettlesere. Når nettleseren besøker en nettside med bilder som er klargjort for PicLens, vil dette ikonet bli lyseblått, i motsatt fall er det grålig. For å starte slideshowet klikker du bare på ikonet.

Hvilke nettsider i Markadatabasen støtter PicLens?

Merk at Markadatabasen også har et brukerstyrt bildearkiv i Flickr. Siden Flickr allerede støtter PicLens, vil du kunne starte PicLens her på samme måte som beskrevet over og vist i videoen under. Flickr arkivet finner du på adressen www.flickr.com/photos/oslomarka/.

Installer PicLens i nettleseren din

Demo av PicLens fra YouTube

Videoen under viser hvordan PicLens kan arte seg. Merk at i Markadatabasen har vi IKKE lagt opp til at PicLens starter ved å klikke på enkeltbildene slik videoen indikerer, da klikk på disse fortsatt vil ta deg inn i Markadatabasens bildearkiv. For å starte PicLens klikker du i stedet ikonet på nettleserens toolbar, evt klikker du på "Start Slideshow" link på den aktuelle nettsiden.