Skøyter og issikkerhet

Skøyting på vannene i Marka er populært, særlig i perioder med lite snø. Her får du viktig informasjon om issikkerhet.

Foto: Oddvin Lund

Turskøyting er en aktivitet som stardig flere finner gleden i. Det er mange fine skøytemuligheter på markavannene. Her kan du får råd og tips fra tidligere løypebas Petter Biong Nilsen og la deg inspirere av Rolf Utgård, som har krysset over 300 vann på skøyter. 

Bli inspirert her:

Tenk sikkerhet! 

Det er mye større variasjon i isforholdene enn i skiføret. Skal du mestre skiftende forhold, er det viktig med godt utstyr og gode rutiner for å følge med på isen. Du må dessuten kjenne til hva du skal gjøre for å hindre uhell og hva du skal gjøre hvis uhellet er ute. 

Det meldes ikke om "sikker" eller "usikker" is. Alle er selv ansvarlige for egen sikkerhet, og må alltid kontrollere isforholdene selv. Det finnes normalt både sterk og svak is i alle vann gjennom hele sesongen. Det vil si at iskvalitet varierer innenfor ett vann og på vann i samme område i Marka. 

Følg for øvrig med på isvarslene på varsom.no og i iskart.no, som er utviklet av Norges vassdrags-og energidirektorat.

Et absolutt must blant sikkerhetsutstyr er pigger (brodder), som henger rundt halsen, og en kasteline (redningsline) som er helt nødvendig for å redde folk eller bli reddet. Det er tryggere å gå flere sammen.

Les mer:

Samarbeidspartnere