Svartvann - Lindeberget

Rutenr:

411

Lengde:

3 km

Område:

Vestmarka

Type:

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Denne sykkelruten ble besluttet fjernet fra kartet sommeren 2018.

Starten på denne ruten er der trillesti og skogsbilvei møtes rett øst for Svartvann, like ved Svartvannshytta som ligger ved vannet. Du sykler først nordover i retning Skoglund, men etter 1,4 km tar du av til venstre mot Burås. Herfra er traseen felles med rute 412.

Skogsbilveien går etter hvert over til å bli en gressbevokst kjerrevei, og ved når du nærmer deg Burås noen hundre meter senere, må den karakteriseres som trillesti.

Mange vil imidlertid kunne sykle deler av stien frem til Lindeberget. Den har samme trasé som skiløypen, og er ganske bred det første stykket.

Fra Lindeberget har du flere muligheter til å fortsette med syklingen. Du kan komme vestover ned til RV285 ved Vannverksbommen ved å følge rute 396. Hvis du vil ta en runde nordover, kan du prøve rute 400 over Bråtan og tilbake til E16 og Skoglund. Et annet alternativ er å sykle sydover på rute 398 til Mikkelsbonn, eller forbi Engersetra til Store Sandungen (rute 410). Endelig kan du sykle mot Skoglund på rute rute 412.
Utsikt

Foto: Erik Unneberg, 17.09.2009

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lindeberget 372 Nedlagt plass, seter, koie Vestmarka
Svartvann 353 Vann, tjern Vestmarka

Lindeberget

Moh

372 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Vestmarka

Gå til sted

Svartvann

Moh

353 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere