Svartvannshytta

Bestyrere/hytteverter:

Ubetjent, DNT Oslo og Omegn er driftsansvarlig

E-post:

info.oslo@dnt.no

Telefon:

22 82 28 00

Servering:

Nei

Overnatting:

Ja
Egen hjemmeside
Svartvannshytta

Foto: Erik Unneberg, 04.10.2015

Om Svartvannshytta

Svartvannshytta ligger fint til ved Svartvann i Vestmarka, og er dermed en av de få DNT-hyttene som ligger ved et markavann. Den eies av Bærum kommune, men leies av DNT. Dette leieforholdet startet i 2016, etter at hytta var benyttet av speiderne før det.

Under krigen var hytta et viktig tilholdssted for Milorg. Den brant ned under en skuddveksling, men ble bygget opp igjen etter krigen.

Det går både stier, skogsbilvei og skiløyper forbi hytta, men synes ikke godt fra veien pga. skog.

Leies ut etter avtale med DNT Oslo og Omegn.

Grei adkomst på sykkel fra Skoglund i nord (4 km) eller Vestmarksetra via Stovivollen sørøstfra (5,5 km). Det er også mulig å sykle fra Skui i øst (5,2 km), Vannverksbommen ved Fv 285 i Lier vestfra (5,5 km) eller Solli sørvestfra (10,5 km), men da må sykkelen trilles noen strekninger. Til fots er det kortest vei til hytta fra Skui, Skoglund, Jordbru, Bjørum sag, Vestmarksetra og Vannverksbommen (Lier). Om vinteren går det skiløyper hit fra Sollihøgda (9 km), Skoglund (4 km), Vestmarksetra (5,5 km) og Solli gård (10,5 km). De siste 70 meter frem til hytta går på sti (sommer), og det prepareres ikke løype på denne strekningen om vinteren.

Samarbeidspartnere