Kraft - Asdøltjern

Rutenr:

405

Lengde:

7,4 km

Område:

Vestmarka

Type:

Variert og relativt krevende trasé som går på både skogsbilvei, kjerrevei og sti. Hele ruten går i Lier kommune. De første 1,5 km er ruten felles med rute 408 til Moldkastet

Fra Kraft starter ruten nordøstover på god vei, og det går nedover (70 høydemeter) den første kilometeren. Så kommer et flatt parti før vår rute følger trillestien østover et par hundre meter ned til kjerreveien ved Gulliksrud.

Nå settes kursen nordover på denne kjerreveien. Den er gressbevokst og går parallelt med Rotuelva. Det er jevn stigning, og noen steder bør nok sykkelen trilles forbi naturlige hindre. Det er noen år siden veien er blitt vedlikeholdt, og noen steder er deler av den vasket vekk.

Etter 2,5 km på denne veien (noen få hundre meter øst for Moldkastet) venter trilling på blåmerket sti. Rutens høyeste punkt (drøyt 400 moh.) passeres før det bærer nedover forbi Klunken og videre 600 meter østover. Skogsmaskiner har kjørt i store deler av denne blåmerkede traseen, og hvis det er vått, kan det være temmelig gjørmete her.

Deretter tar ruten av fra blåstien og følger kjerreveien nedover og nordover mot Asdøla ved den øverste delen av Asdøljuvet. Derfra er det lett sykling på skogsbilveien som leder østover mot rutens endestasjon, Asdøltjern.

Fra Asdøltjern er det flere muligheter videre. En mulighet er å fortsette til Store Sandungenrute 247. Rute 246 kan også være et alternativ. Den leder frem til Solli gård. Ved å sykle nordover kan man komme til Sylling (Enger) på rute 409. Endelig kan en prøve seg vestover mot Haukelia (rute 406), men da er det mer naturlig å sette kursen dit før en har syklet den siste biten østover til Asdøltjern.
Snart venter Asdøljuvet

Foto: Erik Unneberg, 04.10.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Solli gård - Asdøltjern 3,6 km Skogsbilvei/turvei Vestmarka
Gjellebekk - Kraft 3,4 km Skogsbilvei/turvei Kjekstadmarka
Asdøltjern - Haukelia 2,6 km Skogsbilvei/turvei Vestmarka
Asdøltjern - Store Sandungen 4 km Skogsbilvei/turvei Vestmarka

Solli gård - Asdøltjern

Lengde

3,6 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Gjellebekk - Kraft

Lengde

3,4 km

Område

Kjekstadmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Asdøltjern - Haukelia

Lengde

2,6 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Asdøltjern - Store Sandungen

Lengde

4 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Asdøltjern 266 Vann, tjern Vestmarka
Kraft 360 Innfallsport (parkering) Vestmarka

Asdøltjern

Moh

266 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Kraft

Moh

360 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere