Svartoråsen

Type:

Topp, ås

Område:

Vestmarka

Moh:

226
Svartoråsen ligger vest i Bærum kommune, og er forlengelsen av Ringiåsen mot nord: en ganske smal åsrygg med stup på vestsiden mot Ursdalen og Ramsåsen, og på østsiden mot Tanumplatået. I nord ender den i Skuibakken. Toppartiet, som når opp til 226 moh., er dekket av eldre naturskog med furu og gran. Høyvokste trær i åssidene gjør at det er sparsomt med utsiktspunkter. Det går flere umerkede, parallelle stier over åsen på langs, men ingen stier eller tråkk ned de stupbratte sidene. I hver ende av åsen ligger det en hytte, som begge ser ut til å være ute av bruk.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Stovivann 109 Vann, tjern Vestmarka
Tanumplatået 140 Generelt stedsnavn Vestmarka
Jordbru 183 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Skui 76 Innfallsport (parkering) Vestmarka

Stovivann

Moh

109 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Tanumplatået

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Jordbru

Moh

183 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Skui

Moh

76 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere