Semskollen

Type:

Topp, ås

Område:

Vestmarka

Moh:

250
Under Bergsåsens sydstup går det en ås fra Semsvik sydvest i Semsvann. På kartet er den kalt Semskollen, men det er ikke noen typisk kolle slik den ligger med flere parallelle rygger og lange skrenter/stup. Området lå under storgårdene Nordre og Søndre Berg (Øvre Berg), og her var det i sin tid minst fire husmannsplasser. Nå er det for det meste tilvokst med tett granskog og kratt, men med langsgående stier.
Tranevann – en idyll under Raufjellet

Foto: Odd Tore Saugerud , 30.05.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Daleløkka 242 Innfallsport Vestmarka
Bergsåsen 459 Topp, ås Vestmarka
Olledalen skytesenter 210 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Semsvannet 145 Vann, tjern Vestmarka
Furuåsen 457 Topp, ås Vestmarka

Daleløkka

Moh

242 m

Type

Innfallsport

Område

Vestmarka

Gå til sted

Bergsåsen

Moh

459 m

Type

Topp, ås

Område

Vestmarka

Gå til sted

Olledalen skytesenter

Moh

210 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Semsvannet

Moh

145 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Furuåsen

Moh

457 m

Type

Topp, ås

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere