Ringiåsen

Type:

Topp, ås

Område:

Vestmarka

Moh:

267
Ringiåsen eller Ringsåsen er den langstrakte åsryggen mellom jordbrukslandskapet på Tanumplatået og Ramsåsen. Åsen er delt i en større og høyere østlig del og en mindre vestlig del av en kløft med stup, urskog og myr. Toppartiet, som når opp til 267 moh., er dekket av eldre naturskog med furu og gran, mens de bratte sidene har gammel løvskog med grove, døde trær. Over den østre ryggen går det en umerket, men tydelig sti fra Jordbru til Jansbråtan, og diverse mindre stier og tråkk på langs og tvers. På østsiden av østryggen er det en gapahuk med god utsikt mot øst. Ringiåsen fikk status som naturvernområde i mai 2015 begrunnet med dens rike forekomst av rødlistearter og dramatiske natur.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kattås 166 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Jordbru 183 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Stovivann 109 Vann, tjern Vestmarka
Tanumplatået 140 Generelt stedsnavn Vestmarka

Kattås

Moh

166 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Jordbru

Moh

183 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Stovivann

Moh

109 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Tanumplatået

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere