På oldtidsvei og kongevei

Hvilested ved Kongeveien

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 26.07.2009

Turinformasjon

Lengde:

36,2 km

Område:

Sørmarka

Gradering:

Medium

Beskrivelse

Fra Bjørndal i nord til Ski i sør og Bru i øst - vi får sett store deler av Sørmarka på denne turen. Det blir asfalt og grus, sti og løypetrase, og to historiske veier å sykle på.

Vi følger først løypetraseen fra Bjørndal idrettspark til Fløysbonn. Her er det småkupert, det er røtter og stein, men etter hvert er vi inne i den sørligste delen av denne strekningen - den som er sammenfallende med Oldtidsveien. Et skilt forteller når vi er inne på den historiske veien (i et løypekryss der veien svinger rett sørover).

Dette var en ride- og kløvevei som gikk fra Christiania, over Grønliåsen til Fløysbonn, og videre sørover. På en rett strekning kan vi på venstre side se en stor steinhelle som kalles Kongebordet. Dette er et fint sted å raste.

Etter vel 600 meter på oldtidsvei, kommer vi ut av skogen. Vi passerer Fløysbonn, tar til høyre og sykler igjen i løypetrase mot sør. Her er standarden bedre enn på forrige "løypestrekning". Etter et par kilometer på skogstur kommer vi ut på asfaltert vei, og sykler sørover forbi golfbanene på Greverud. Nå befinner vi oss på Den Fredrikshaldske Kongevei, og den skal vi sykle på i nesten 4,5 kilometer.

Men det er først når vi har passert Skiveien og Gjersjøveien at vi virkelig merker at vi er på historisk grunn. Da slutter asfalten, og vi kommer inn på en flott grusvei. Nå er vi i Nøstvedtmarka. Dalsbekken krysser vi på ei staselig steinhvelvbru, like ved et hvilested med steinbord. Kongeveien ble bygd på 1600-tallet, og gikk fra Christiania til Fredrikshald (Halden). Den var i bruk i rundt 250 år.

Gjennom skog og langs jorder sykler vi videre sørover i Nøstvedtmarka. Så forlater vi kongeveien, og tar den korte stien opp til den gamle husmannsplassen Stuene. Også dette er et fint sted for å ta seg en pust i bakken. Her er det benker og bord, og fin utsikt mot Oppegård.

Neste etappe går til Ski, og vi sykler delvis på grus, delvis på jord og delvis på tilgrodd vei. Nøstvedtmarka er et fint og populært turområde, med en rekke veier og stier på kryss og tvers. Det kan være lurt å ha utskrift av turtraseen lett tilgjengelig!

Fra Ski bærer det mot øst og nord, først på Kirkevegen og deretter Eikjolvegen. Her sykler vi på asfalt og på grus, gjennom frodig kulturlandskap forbi Rud, Eikjol, Karlsrud og flere andre gårder. Når Karlsrud er passert, er det igjen tid for å stikke til skogs. Nå er det skogsbilvei og sti som gjelder, før vi igjen får asfalt under dekkene fram til Bru.

Igjen skal vi inn på skogssti. Men rett etter Brusaga sykler vi inn på asfaltert vei, og fortsetter gjennom Siggerud sentrum. Resten av turen veksler mellom grusvei, løypetrasé og sti. Vi forserer Oksrudbakken, triller ned til Vevelstadvegen, krysser den, og når Kloppa. Dette er et friluftsområde hvor det er fint å raste. Her er det benker og bord og gapahuk - og ikke minst en liten badebrygge ved nordenden av Assuren.

Vi legger kursen mot nord, på østsiden av Taraldrudåsen. Ved Myrer krysser vi E6, svinger til venstre, og følger løypetraseen tilbake til Bjørndal.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Bjørndal - Fløysbonn Bjørndal Fløysbonn 3,7 km
Fløysbonn - Greverud Fløysbonn Greverud 3,6 km
Greverud - Stuene Greverud Stuene 4,7 km
Ski - Stuene Stuene Ski 4,5 km
Ski - Rud Ski Rud 4,9 km
Rud - Siggerud Rud Siggerud 7,3 km
Siggerud-Kloppa Siggerud Kloppa 3,2 km
Kloppa - Myrer Kloppa Myrer 2,5 km
Bjørndal - Myrer Myrer Bjørndal 1,8 km

Bjørndal - Fløysbonn

Fra

Bjørndal

Til

Fløysbonn

Lengde

3,7 km

Gå til rute

Fløysbonn - Greverud

Fra

Fløysbonn

Til

Greverud

Lengde

3,6 km

Gå til rute

Greverud - Stuene

Fra

Greverud

Til

Stuene

Lengde

4,7 km

Gå til rute

Ski - Stuene

Fra

Stuene

Til

Ski

Lengde

4,5 km

Gå til rute

Ski - Rud

Fra

Ski

Til

Rud

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Rud - Siggerud

Fra

Rud

Til

Siggerud

Lengde

7,3 km

Gå til rute

Siggerud-Kloppa

Fra

Siggerud

Til

Kloppa

Lengde

3,2 km

Gå til rute

Kloppa - Myrer

Fra

Kloppa

Til

Myrer

Lengde

2,5 km

Gå til rute

Bjørndal - Myrer

Fra

Myrer

Til

Bjørndal

Lengde

1,8 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere