Til middelaldergårder i Oppegård

Middelaldergården Østre Oppegård

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 24.07.2015

Turinformasjon

Lengde:

27,9 km

Område:

Sørmarka

Beskrivelse

Oppegård kommune er kjent for sine mange middelaldergårder - hele 17 i tallet. Kommunevåpenet består av 17 trekanter som hver symboliserer et tuntre - ett for hver middelaldergård. Gården Oppegård, eller Yppigard, som navnet opprinnelig var, har gitt kommunen dens navn. På denne sykkelturen passerer vi tre av gårdene.

Utgangspunktet for turen er Kolbotn stasjon, og vi skal først ned til Gjersjøen. Vi krysser brua over jernbanesporene, tar 90 grader til venstre, og følger Kolbotnveien. Etter en stund kommer vi inn på Ingierveien, og triller ned til Gjersjø bru, ved Gjersjøens utløp.

Her tar vi til venstre, og sykler sørover på Gamle Mossevei. Det kan være en del trafikk her, og det er ingen gang- og sykkelvei å sykle på. Så vær OBS på bilene! Etter 1,3 kilometer langs vannet tar vi opp til høyre, i Roald Amundsens vei. Når en kort og bratt stigning er tilbakelagt, fortsetter turen innover gjennom kulturlandskapet på Svartskogplatået.

Etter å ha krysset E18 (bru) er vi framme ved Østre Oppegård, den første av middelaldergårdene. Østre Oppegård tilhørte Ljansbruket og har husmannsplassen Leirskallen, ifølge en infotavle som er satt opp her av Oppegård kommune, Oppegård historielag og Gjersjøen rotaryklubb.

I krysset ved Oppegård kirke tar vi av mot venstre, inn på Sjødalsveien. Skulle man ønske en avstikker fra krysset her på Svartskog, er ikke veien så lang ned til Uranienborg, som var polfarer Roald Amundsens hjem fra 1908 til 1928.

Men vi sykler altså sørover Sjødalsveien. Straks passerer vi middelaldergården Søndre Oppegård. Veien går utenom selve tunet, på vestsiden. Herfra er det ikke langt til Sjødal gård. Også dette er en middelaldergård - og det bodde trolig folk her allerede på 500-600-tallet. Oppegårds første omgangsskole ble startet på Sjødal i 1780, ifølge infotavlen her.

Veien går utenom gårdsbygningene, så vi unngår dermed å sykle rett gjennom tunet. Nå sykler vi inn i skogen, på en delvis gjengrodd grusvei. Veien blir dårligere etter hvert, men det er helt fint å sykle her. Fra Sjødal og til vi er inne på god grusvei igjen, er det ca. 1,5 kilometer.

På vei sørover er det to steder der man kanskje kan bli litt i tvil om veien videre. I begge tilfeller - det siste etter en bratt nedoverbakke - holder vi til høyre. Før denne bakken legger vi merke til to skilt som viser vei til "utsikt" og "mat". Vel, det er nok ingen servering der, men fint å ta seg en rast og se på utsikten mot vest.

Fra Kjærneshøgda går det nedover på Libråtveien. Etter å ha passert noen bolighus, åpner landskapet seg mot sør og vest. Vi tar til høyre i bunnen av bakken, og følger Kjærnesveien gjennom kulturlandskapet på Kjærnes - fram til Bogenbukta, med fin badestrand. Rett framfor oss har vi Kjærnes brygge. Men vi tar til venstre her, inn i Strandengveien.

Videre sykler vi sørover langs Bunnefjorden, med badehus og brygger på rekke og rad. Etter en kort strekning på sti, kommer vi fram til Breivoll. Her finner vi informasjon om Breivoll friområde. Fra veien kan vi ta korte avstikkere ned til det som er regionens beste badeplass, ifølge Ås kommune. Området preges av store grøntarealer og flere strender. Så her er det flott å ta seg en rast!

Gjennom Breivollveien kommer vi ned til Nesset, nesten helt sør i Bunnefjorden. Her er det kiosk, benker og bord - så dette er også et fint sted å stoppe.

Nå er vi så langt sør som vi skal på denne turen, og legger kursen mot nordøst. Vi følger den såkalte Tusenfrydruta på gang- og sykkelvei til Vinterbro og Ringneskrysset, som ligger ved sørenden av Gjersjøen.

I Ringneskrysset holder vi til høyre, og sykler nordover langs fylkesvei 156, som var E6-trasé før Nøstvedttunnelen ble tatt i bruk i 2009. Etter bare noen hundre meter er vi framme ved den 342 meter lange Ringnestunnelen. Her har syklende og gående sin egen trasé til disposisjon utenfor tunnelen - rundt Amundsneset. Etter å ha syklet et stykke langs fylkesveien igjen, kommer vi fram til en rundkjøring. Her tar vi til venstre her, over ei bru.

På resten av turen følger vi hovedveien (fylkesvei 152) nordover gjennom Oppegård, der vi har Østfoldbanens trase ved siden av oss. I rekkefølge kommer vi til å passere stasjonene Oppegård, Greverud, Myrvoll og Solbråtan.

Via Skiveien og Kolbotnveien kommer vi tilbake til Kolbotn stasjon, der turen startet.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Kolbotn - Gjersjøen - Svartskog Kolbotn Svartskog 6 km
Svartskog - Sjødal - Kjærnes - Breivoll - Nesset Svartskog Nesset 8,3 km
Nesset - Vinterbro - Ringneskrysset Nesset Ringneskrysset 4,8 km
Ringneskrysset - Myrvoll - Kolbotn Ringneskrysset Kolbotn 8,8 km

Kolbotn - Gjersjøen - Svartskog

Fra

Kolbotn

Til

Svartskog

Lengde

6 km

Gå til rute

Svartskog - Sjødal - Kjærnes - Breivoll - Nesset

Fra

Svartskog

Til

Nesset

Lengde

8,3 km

Gå til rute

Nesset - Vinterbro - Ringneskrysset

Fra

Nesset

Til

Ringneskrysset

Lengde

4,8 km

Gå til rute

Ringneskrysset - Myrvoll - Kolbotn

Fra

Ringneskrysset

Til

Kolbotn

Lengde

8,8 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere