Greverud - Sofiemyr - Fløysbonn

Rutenr:

891

Lengde:

2,8 km

Område:

Sørmarka

Type:

Offentlig vei
Sykkelruta går nordover fra Østre Greverud, der Oppegård golfklubb holder til. Den starter ved låven, like ved Grevestua. Veien heter Kongeveien - for her gikk en gang den Den Fredrikshaldske Kongevei. Bortsett fra de siste 300 meterne av ruta, går den i sin helhet langs denne veien - og er også en del av Nasjonal sykkelrute nr. 7.

Du sykler først nordover på turveien langs golfbanene. Etter en halv kilometer kommer du inn på en strekning der det kan forekomme biltrafikk - dog i svært liten grad. 1,2 kilometer fra start får du en mer trafikkert vei på venstre side. Den krysser du på ei bru, og fortsetter nordover på gang- og sykkelvei.

Etter å ha syklet gjennom Fløysbonn industriområde, er du framme på Sofiemyr. Her er det et kryss der Fløisbonnveien går inn til høyre. På venstre side har du Sofiemyr stadion.

Kongeveien fortsetter rett fram, og i den retningen kan du følge rute 892 mot Øvre Prinsdal og Hauketo, mens rute 890 går ned til Kolbotn. Men vår rute tar til høyre, og ender 300 meter senere, i krysset vest for Fløysbonn.

Dette er et knutepunkt med flere muligheter for sykling videre. Du har to alternativer dersom du vil tilbake til stedet du kom fra - rute 362 og rute 881. I begge tilfeller begynner du med å sykle rett fram. Det gjør du også dersom du vil innover i Sørmarka - til Kloppa (rute 353).
Fløysbonn gård

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 30.06.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Bjørndal - Fløysbonn 3,7 km Sørmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Ringneskrysset - Greverud 4,5 km Sørmarka Offentlig vei
Fløysbonn - Greverud 3,6 km Sørmarka Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Fløysbonn - Kloppa 2 km Sørmarka Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Bjørndal - Fløysbonn

Lengde

3,7 km

Område

Sørmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Ringneskrysset - Greverud

Lengde

4,5 km

Område

Sørmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Fløysbonn - Greverud

Lengde

3,6 km

Område

Sørmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Fløysbonn - Kloppa

Lengde

2 km

Område

Sørmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Fløysbonn 150 Innfallsport (parkering) Sørmarka
Greverud 120 Innfallsport (parkering) Sørmarka

Fløysbonn

Moh

150 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Greverud

Moh

120 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere