Losby - Skålsjøen

Rutenr:

173

Lengde:

5,1 km

Område:

Østmarka

Type:

Du er nå i et spennende og historisk interessant område - her ved Losby-vassdraget har det vært sagbruksdrift helt tilbake til 1500-tallet. Denne sykkelruta går sørover langs flere vann i dette vassdraget.

Du starter på det tradisjonsrike stedet Losby. Skogsbilveien går fra bommen ved Losby besøksgård - og hit kommer du om du kjører rett fram, opp bakken, når du kommer ned til Losby. Det er parkeringsplass tett ved bommen. Du kan også komme hit i rute 278 fra Sørlihavna og rute 274 fra Mariholtet.

Ved bommen svinger du innover veien mot høyre. Etter ca. 800 meter går det en vei til venstre - denne fører til Djupdalen (rute 206) og Setertjernstua (rute 217). Men du skal videre mot sør, og 1,6 kilometer fra start kommer du fram til Mønevann, et vann der mange starter padleturen sin her i vassdraget. Her går rute 216 til høyre mot Bjønnebete.

Herfra stiger veien jevnt og trutt helt til du er framme. Du sykler innover på vestsiden av Mønevann, og passerer Tangen. Her er det fint å ta en avstikker ned til demningen mellom Mønevann og Fløyta. Du fortsetter vest for Fløyta, passerer det lille vannet Malmern, og kommer så til et veidele. Veien mot venstre går videre innover langs Røyrivann, der DNT-hyttene Røyrivannskoia og Stallen ligger. Du kan også komme til Vangen i den retningen (rute 327) .

Men vår rute går mot høyre i dette krysset, og etter ca. en kilometer, er det slutt på veien. Nå er det et par minutters gange i skogen fram til Skålsjøen, 255 meter over havet. Her er det også fine muligheter for bading. I skogen ved vannet ligger Skålsjøkoia.
Vår på Losby

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 29.05.2006

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Mariholtet - Losby 9,2 km Skogsbilvei/turvei Østmarka
Losby - Bjønnebete 7,2 km Skogsbilvei/turvei Østmarka
Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 3,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Østmarka
Losby - Vangen 9,3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Østmarka

Mariholtet - Losby

Lengde

9,2 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Losby - Bjønnebete

Lengde

7,2 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sørlihavna - Losby [Losbylinja]

Lengde

3,5 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Losby - Vangen

Lengde

9,3 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Losby 190 Innfallsport (parkering) Østmarka
Skålsjøen 254 Vann, tjern Østmarka

Losby

Moh

190 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Skålsjøen

Moh

254 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere