Losby - Djupdalen

Rutenr:

206

Lengde:

5 km

Område:

Østmarka

Type:

Sykkelruta starter ved Losby besøksgård. Hit kommer du om du kjører rett fram, opp bakken, når du kommer ned til Losby. Det er parkeringsplass tett ved bommen. Du kan også komme hit i rute 278 fra Sørlihavna og rute 274 fra Mariholtet.

Veien går først sørover fra Losby. Etter ca 800 meter tar du til venstre. Veien rett fram går mot Skålsjøen (rute 173) og Bjønnebete (rute 216). Du kan også komme til Vangen i den retningen (rute 327).

Du passerer nedenfor plassen Østmork, holder til høyre og passerer en liten høyde før du så kommer ned til nordøstenden av Mønevann. Her fortsetter veien rett fram i retning Badstudalen og Setertjernstua (rute 217).

Men i dette krysset skal du ta til venstre - opp Djupdalen. På vei oppvoer passerer du Djupdalskoia, som ligger på venstre side. Dalen er 2,4 kilometer lang, og veien stiger jevnt fra Mønevann på 170 m.o.h. og opp til Djupdalsmyra, på ganske nøyaktig 240 meters høyde.

Herfra er det mulig å ta seg fram gjennom skogen til Setertjernstua og Ramstadsjøen. Da kan du sykle mot Losby igjen i rute 217. Du kan velge mellom løypetraseen, som kan være bløt, eller den blåmerkede stien til Setertjernstua.
Foreløpig grønn vinter ved Østmork

Foto: Erik Unneberg, 05.11.2005

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Losby - Vangen 9,3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Østmarka
Losby - Skålsjøen 5,1 km Skogsbilvei/turvei Østmarka
Mariholtet - Losby 9,2 km Skogsbilvei/turvei Østmarka
Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 3,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Østmarka
Losby - Bjønnebete 7,2 km Skogsbilvei/turvei Østmarka

Losby - Vangen

Lengde

9,3 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Losby - Skålsjøen

Lengde

5,1 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Mariholtet - Losby

Lengde

9,2 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sørlihavna - Losby [Losbylinja]

Lengde

3,5 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Losby - Bjønnebete

Lengde

7,2 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Djupdalen 180 Generelt stedsnavn Østmarka
Losby 190 Innfallsport (parkering) Østmarka

Djupdalen

Moh

180 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Losby

Moh

190 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere