Skraperudtjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Østmarka

Moh:

125
Skraperudtjern ligger mellom Rustadsaga (i nord) og Skullerudstua (i sør) og rett øst for parkeringsplassen som er inngangsporten inn til området rundt her. Om vinteren går skiløypen forbi vannet på begge sider, og om sommeren er det et populært møtested og badeplass for folk i området.

Ljanselven har sitt utspring i Lutvann og renner via Nøklevann ned til Skraperudtjern. Herfra fortsetter elven sørover via Skullerud, Nordstrand og Ljan før den utløper i Fiskevoldbukta.
Dagens siste bakke ved Skraperudtjern
Foto: Aina Grymyr, 03.06.2004

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Rustadsaga 155 Stue, hytte (andre) Østmarka
Skullerudstua 130 Skiforeningsstue Østmarka
Ljanselva 178 Elv, bekk, foss Østmarka
Skullerud 130 Innfallsport (parkering) Østmarka

Rustadsaga

Moh

155 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Østmarka

Gå til sted

Skullerudstua

Moh

130 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Østmarka

Gå til sted

Ljanselva

Moh

178 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Østmarka

Gå til sted

Skullerud

Moh

130 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere