Ljanselva

Type:

Elv, bekk, foss

Område:

Østmarka

Moh:

178
Ljanselva får sitt vann fra åssidene rundt Lutvann og Nøklevann, renner gjennom Skraperudtjern, under 2 Europaveier og en riksvei, gjennom 2 tunneler (pga. tog og vei) og ned til Bunnefjorden ved Fiskevollen. Totalt 13 km som stort sett kan følges på gode stier og tur-, ski-, sykkelveier.

Elva er livsnerven i et variert natur- og kulturlandskap; med tett løvskog, åpen barskog og frodig «urskog» - med et unikt biologisk mangfold. Fisketrapp for ørreten. Rådyr og rev langs breddene.

I 2003 vedtok Oslo bystyre å verne et inntil 100 meter bredt belte langs elva - som fri- og naturvernområder. Senere er elva fra Skullerud og ut til fjorden valgt som et av kommunens 14 «stille områder». Elva er bydelsgrenseelv mellom Nordstrand og Søndre Nordstrand.

«Alle» skoler og barnehager i nærområdet har «adoptert» en bit av elva som de «hegner om». Miljøprosjekt Ljanselva har satt opp skilt med kart og mye informasjon om flora, fauna og de mange kulturminnene som finnes langs elva.

Du finner fyldig informasjon om Ljanselva og Ljanselva miljøpark på Oslo Elveforum sine nettsider.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sagstua 126 Nedlagt plass, seter, koie Bærumsmarka
Skullerudstua 130 Skiforeningsstue Østmarka
Skraperudtjern 125 Vann, tjern Østmarka
Lutvann 205 Vann, tjern Østmarka
Nøklevann 163 Vann, tjern Østmarka

Sagstua

Moh

126 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Skullerudstua

Moh

130 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Østmarka

Gå til sted

Skraperudtjern

Moh

125 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Lutvann

Moh

205 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Nøklevann

Moh

163 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere