Igletjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Østmarka

Moh:

198
Igletjern ligger i Oslo kommune, om lag 400 meter sydvest for Mariholtet, og er et av mange Igletjern i Østmarka. Opprinnelig var det et lite tjern som grodde igjen og ble til Igletjernsmåsan. I forbindelse med at Elvåga-vassdraget ble demmet opp til drikkevannsreservoar for Oslo med dammen over Mariholtsundet i 1965, ble det sprengt tunnel fra Igletjernsmåsan til Nord-Elvåga. Det ble også bygget en lav stein- og jorddemning i utløpet av bekken som opprinnelig gikk til Fri-Elvåga. Dermed ble det dannet et nytt og større, men fortsatt grunt Igletjern. Nå lekker demningen, vannet har igjen skrumpet inn, og det gror friskt fra bunnen. Beltet av tørre trær langs bredden viser tydelig at vannstanden har vært høyere tidligere.
Kjøyving og bevergnag
Foto: Odd Tore Saugerud , 01.12.2010

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Hestehullet 226 Generelt stedsnavn Østmarka
Nord-Elvåga 196 Vann, tjern Østmarka
Mariholtet 200 Stue, hytte (andre) Østmarka

Hestehullet

Moh

226 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Nord-Elvåga

Moh

196 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Mariholtet

Moh

200 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere