Nord-Elvåga

Type:

Vann, tjern

Område:

Østmarka

Moh:

196
Vannet Nord-Elvåga ligger ved Mariholtet. Det er langt og smalt, og det er delt av en demning like sør for Mariholtet. Denne ble bygd i 1964 og er 14 meter høy. Demningen skiller den delen av vannet som er drikkevannskilde (sør for demningen) fra den delen som fritt kan brukes til bading og rasting (kalles Fri-Elvåga). Elvåga har vært brukt som drikkevann siden 1941.

Skogsbilvei og løype fra Ellingsrud følger vannet på vestsiden nord for Mariholtet. Sør for Mariholtet ligger vei og løype oppå demningen, og fortsetter sørover på østsiden. Det går også løype sørover herfra på isen.

Vannet har sitt utløp i nord, i Ellingsrudelva.
Et vann for springen - og øyet
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 14.08.2004

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Sør-Elvåga 195 Vann, tjern Østmarka
Skilledalen 235 Generelt stedsnavn Østmarka
Deledalen 203 Generelt stedsnavn Østmarka
Mariholtet 200 Stue, hytte (andre) Østmarka
Nordre Skytten 200 Generelt stedsnavn Østmarka

Sør-Elvåga

Moh

195 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Skilledalen

Moh

235 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Deledalen

Moh

203 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Mariholtet

Moh

200 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Østmarka

Gå til sted

Nordre Skytten

Moh

200 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere