Hauktjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Østmarka

Moh:

244
Tjern i Oslo kommune, mellom Sarabråten og Haukåsen.

Fra "Østmarka fra A til Å": "Skogen her kan karakteriseres som bevaringsskog og er trolsk med mye gammelskog. Ved den vestlige delen av Hauktjern ligger ett av de fineste klatrefeltene i Oslo og østlandsområdet. Den blåmerkede stien opp til Hauktjern går gjennom en bratt kløft som kalles "Dronningskaret"."
Hauktjern fra nord

Foto: Ivo Ninive, 27.02.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sleppa 196 Generelt stedsnavn Østmarka
Lutdalen 190 Nedlagt plass, seter, koie Østmarka
Sarabråten 190 Nedlagt plass, seter, koie Østmarka

Sleppa

Moh

196 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Lutdalen

Moh

190 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Østmarka

Gå til sted

Sarabråten

Moh

190 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Østmarka

Gå til sted