Fortjernbråtan

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Nordmarka syd

Moh:

362

En av de eldste plasser i Nordmarka, beliggende ved østsiden av Fortjern. Det går blåmerket sti forbi plassen (mellom Kikutstua og Helgeren). Det har ikke vært fast bosetning her siden ca. 1930, men bygningene er godt vedlikeholdt, og benyttes ofte.

Fortjernbråtan ble mye besøkt av naturskildreren Bernhard Herre på 1800-tallet, og han omtaler stedet som "romantisk beliggende Plads". I mange år var plassen delvis gjengrodd med store grantrær som sperret utsikten mot Fortjern, men vinteren 2002 hugget Løvenskiold mange trær, slik at det er mer åpent rundt plassen.

Stedet ble brukt som treningsbase for Milorg i starten av krigen, velvilligst utlånt av Løvenskiold til Kjell Graff og brødrene Frode og Rolv Lind fra spesialtropp 100/13001. Hytta på tunet ble under krigen brukt av St.Hanshaugen Idrettsforening som var en del av Milorg. Fra høsten 1942 ble stedet brukt av spesialtroppen 100/13001 som base for trening og slippoperasjoner. Troppen hadde et godt kamuflert våpenlager oppe på Haklomana. 

Åpne voller på Fortjernsbråtan

Foto: Nina Didriksen, 06.02.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Bjørnsjøen 337 Vann, tjern Nordmarka syd
Myrtjern 339 Vann, tjern Nordmarka syd
Fortjern 337 Vann, tjern Nordmarka syd
Helgeren 358 Vann, tjern Nordmarka nord

Bjørnsjøen

Moh

337 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Myrtjern

Moh

339 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Fortjern

Moh

337 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Helgeren

Moh

358 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere