Myrtjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka syd

Moh:

339
Myrtjern er et vakkert lite tjern rett syd for Helgeren, og altså en del av det østlige Nordmarksvassdraget som leder ned i Øyungen og videre ned i Maridalen via Dausjøen og til Maridalsvannet.

Er du en av dem som har registrert at det nesten aldri er trygg is på Myrtjern? Dette skyldes selvsagt stor gjennomstrømning av vann. Det er bare det at står du på damkrona på Helgeren, renner det nesten aldri vann i utløpet. Nå har Helgeren to dammer. På den østre går bilveien og skiløypa over. Den vestre er mer ukjent. «Helgeren-Rendedam» het den før, bygget i 1867 av furu, og til dammen hørte altså en tømmerrenne. Den ble ombygget alt i 1871 og førte ned i Fortjern. Man «klusset», blandet altså østre og vestre Nordmarksvassdrag. Dette varte til 1891. Senere fløtet man gjennom østre hoveddam ned til Myrtjern. En tunnel ble laget av Akerselvas Brukseierforening, slik at man kunne senke vannstanden i Helgeren mer enn det naturlige utløpet. Arbeidet ble påbegynt i juni 1901, og vannet strømmet gjennom tunnelen 28. januar 1903. Det året ble det imidlertid så lite vann igjen i Helgeren at tømmeret måtte fløtes ut gjennom tunnelen. Dette hendte også i 1905 og 1907. Selve tunnelen er 100 meter lang. Forskjæringen mot Helgeren er ca 70 meter lang, og her er et lukeanlegg som du kan se overdelen av ved noe redusert vannstand. Forskjæringen mot Myrtjern er 60 meter lang. Tunnelen er 2 meter bred og ca 2,35 meter høy og har et fall på 1:40. Som dere ser renner det altså nesten alltid vann gjennom tunnelen, derfor dårlig is på Myrtjern - så gå rundt.
Drømmedag går mot slutten ved Myrtjernet

Foto: Erik Unneberg, 12.03.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Helgeren 358 Vann, tjern Nordmarka nord
Fortjern 337 Vann, tjern Nordmarka syd

Helgeren

Moh

358 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Fortjern

Moh

337 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere