Villmarkstur gjennom Nordmarka

Over Pershusvann

Foto: Nina Didriksen, 19.03.2006

Turinformasjon

Lengde:

35,7 km

Område:

Nordmarka nord

Beskrivelse

Denne gang forlater vi "trikkeskinnesporene" gjennom Marka og følger scooterpreparert løype fra Mylla til Sørkedalen. I de gode gamle dager - før prepareringsmaskinene - var dette en helt vanlig tur gjennom Marka. Nå møter man ikke så mange mennesker i disse traktene.

Turen starter ved Myllsdammen og følger scootersporet over Mylla, forbi Trantjern, Ølja og fram til Tverrsjøstallen. Fra krysset midt på Tverrsjøen tar vi til høyre mot Skarvvann, Pershusvann og Finntjern.

Vi er nå i Spålen-Katnosa naturreservat, som ble opprettet i 1995. Her ligger den vakre plassen Finnstad, ryddet av finner omkring 1650. Vi følger løypa over tunet, videre mot Finnvannet og fram til Spålsbu. Nå er vi virkelig inne i uberørte og fine områder - langt fra byens larm.

Vi fortsetter over Tvetjerna og høydedraget mellom Rolighaugen og Sandbekkmana. Vel nede i Sandbekkvika i Vesle Sandungen følger vi løypa til sørenden av vannet og fortsetter mot Stormyra og Heikampen.

Fra Heikampen er det temmelig "heftig" nedkjøring, før vi fortsetter i lettere terreng. Dog venter enda litt mer utforkjøring - for vi skal ned til Finnerud, og til slutt ned lia til Elveli. Herfra er det bare et kort stykke til Sørkedalen skole, der bussen tar oss tilbake til byen.

God tur!

Se løyper turen består av

Navn Fra Til Sist preparert Lengde
Myllsdammen - Trantjern [over vannet] Myllsdammen Trantjern 06.04.2024 4,5 km
Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Trantjern Tverrsjøstallen 27.03.2024 3,5 km
Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Tverrsjøstallen Finnstad 22.03.2024 4,9 km
Finnstad - Spålen Ø Finnstad Spålsbu 19.02.2024 2,6 km
Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Spålsbu Vesle Sandungen 08.03.2024 7 km
Vesle Sandungen - Knappa Vesle Sandungen Knappa 08.03.2024 1,3 km
Kveldrostjern - Knappa Knappa Kveldrostjern 28.03.2024 1,1 km
Smedmyra - Kveldrostjern Kveldrostjern Smedmyra 18.02.2024 1,8 km
Finnerud - Heikampen - Smedmyra Smedmyra Finnerud 18.02.2024 6,2 km
Elveli - Finnerud Finnerud Elveli 21.02.2024 2,8 km

Myllsdammen - Trantjern [over vannet]

Fra

Myllsdammen

Til

Trantjern

Lengde

4,5 km

Sist preparert

06.04.2024

Gå til løype

Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen

Fra

Trantjern

Til

Tverrsjøstallen

Lengde

3,5 km

Sist preparert

27.03.2024

Gå til løype

Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene]

Fra

Tverrsjøstallen

Til

Finnstad

Lengde

4,9 km

Sist preparert

22.03.2024

Gå til løype

Finnstad - Spålen Ø

Fra

Finnstad

Til

Spålsbu

Lengde

2,6 km

Sist preparert

19.02.2024

Gå til løype

Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen

Fra

Spålsbu

Til

Vesle Sandungen

Lengde

7 km

Sist preparert

08.03.2024

Gå til løype

Vesle Sandungen - Knappa

Fra

Vesle Sandungen

Til

Knappa

Lengde

1,3 km

Sist preparert

08.03.2024

Gå til løype

Kveldrostjern - Knappa

Fra

Knappa

Til

Kveldrostjern

Lengde

1,1 km

Sist preparert

28.03.2024

Gå til løype

Smedmyra - Kveldrostjern

Fra

Kveldrostjern

Til

Smedmyra

Lengde

1,8 km

Sist preparert

18.02.2024

Gå til løype

Finnerud - Heikampen - Smedmyra

Fra

Smedmyra

Til

Finnerud

Lengde

6,2 km

Sist preparert

18.02.2024

Gå til løype

Elveli - Finnerud

Fra

Finnerud

Til

Elveli

Lengde

2,8 km

Sist preparert

21.02.2024

Gå til løype

Samarbeidspartnere