Store Fidlingen

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

472
Store Fidlingen ligger vakkert til like syd for Elgstøa (men er kalt Store Fyllingen på Nordmarkskartet etter en generell navneforen­kling (?) introdusert av Kartverket da de nye kartene så dagens lys på slutten av 70-tallet).

Nå går det skogsbilvei helt fram til vannkanten fra Elgstøa, men heldigvis er ikke dette en vei som er åpen for ferdsel via bom.
Det er kun et par mulige teltplasser rundt vannet, og generelt
litt uveisomt.

Tidligere ble det fløtet fra Fidlingen og ned i Katnosa, og det
er en vanlig steinkistedam i enden av vannet. Det ble også fløtet
fra Lille Fidlingen til Store Fidlingen, men Lille Fidlingen
(rett ved Elgstøa) er nå nesten bare en myr pga. tilgroing. In­teresserte kan oppsøke restene etter dammen i Lille Fidlingen,
her var det tidligere kjentmannspost.

Store Fidlingen er et fint fiskevann med bra bestand av abbor og
ørret.
Nyttår ved Fidlingen

Foto: Tom Kluge, 01.01.2005

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Elgstøa 510 Markaplass Nordmarka nord

Elgstøa

Moh

510 m

Type

Markaplass

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere