Revshammaren

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka nord

Moh:

620
Revshammaren ligger 0,8 km NNØ for Kjerkeberget, og er den nordlige delen av det samme høydedraget. På kartene er navnet tilknyttet den østligste og mest markante kollen 620 moh. Den har form som en naken og avrundet, men likevel ganske skarp bergrygg med trigonometrisk punkt (bolt) på toppen. Utsikten fra denne er vid unntatt mot vest, hvor det er tre skogbevokste nabotopper som alle er over 620 moh. På kart med ekvidistanse 1 meter kan den høyeste måles til mer enn 625 moh. Omtrent midtveis mellom Kjerkeberget og Revshammaren ligger enda en bergrygg mer enn 626 moh., skogkledd og navnløs.
Revshammaren er lettest tilgjengelig fra enden av Kalvetjernveien. Avstanden i luftlinje derfra er 1,1 km, og terrenget er forholdvis flatt, vekslende mellom åpne rygger, myrer og partier med gammel skog, urørt og uten tydelige stier. Fra Revshammardalen og opp til toppartiet er det en bratt bergvegg med stup og skrenter, men med smådaler mellom som kan krabbes. Den vest for trig.punktet er merket med skilt i bergveggen som «Hennys skrekk».

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kjerkeberget 629 Topp, ås Nordmarka nord
Guribrenna 614 Topp, ås Nordmarka nord
Branntjernhøgda 640 Topp, ås Nordmarka nord
Sandungskalven 398 Markaplass Nordmarka nord

Kjerkeberget

Moh

629 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Guribrenna

Moh

614 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Branntjernhøgda

Moh

640 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Sandungskalven

Moh

398 m

Type

Markaplass

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere