Branntjernhøgda

Type:

Topp, ås

Område:

Nordmarka nord

Moh:

640
Utstrakt og en del tilvokst ås i Lunner kommune. 639,6 moh., og er med det Markas 32. høyeste topp.

I "Vandringer in Nordmarka" skriver Helge Haakenstad: "Branntjernshøgda med Kalvetjernet, Nordre og Søndre Branntjern, Revshammeren og Kjerkeberget er et av de fineste områdene i Marka. Her kan man ennå oppleve noe av den gamle nordmarksskogen. I enkelte drag og lier vokser gamle graner med mose og lav, andre steder er skogen yngre og mer åpen og glissen, og myrer og vann skaper variasjon og sjeldne opplevelser. Her kan man få en følelse av urørthet, villmark og evighet. Her tråkker skogens konge, rovfugl kan seile forbi på brede vinger, og vannene kan by på fine fiskeopplevelser bare man har fisketrygd og -kort i orden".
Søndagsettermiddag på Branntjernhøgda

Foto: Erik Unneberg, 28.05.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kjerkeberget 629 Topp, ås Nordmarka nord
Guribrenna 614 Topp, ås Nordmarka nord

Kjerkeberget

Moh

629 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Guribrenna

Moh

614 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted