Ormtjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

368
Ormtjern ligger i en utvidelse av en ganske trang dal mellom Svarten og Styggedalen, i Ringerike kommune. Bekken derfra går sammen med Styggedalsbekken og videre ned til nordenden av Langlivannet. Det dråpeformete tjernet er ca. 200 m langt og 100 m bredt på det bredeste. Sverre Grimstad karakteriserer tjernet og området rundt som Langlia-finnenes spiskammer. Her var godt fiske, bra med bær og sopp, og i sin tid også vilt som elg, ulv og bjørn. Restene av en fangstgrav ved østbredden av vannet nær utoset viser at de visste å utnytte naturressursene. Området rundt tjernet er fortsatt ganske uberørt og godt skjermet av bratte bergvegger i øst og vest. Bare Holsledningen på åskammen mot nordvest minner om at det er en helt annen tid nå.

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Ormtjernhøgda 511 Topp, ås Nordmarka nord
Svarten 385 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Langlia 320 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Styggedalen (syd for Spålen) 430 Generelt stedsnavn Nordmarka nord
Langlivannet 314 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Ormtjernhøgda

Moh

511 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Svarten

Moh

385 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langlia

Moh

320 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Styggedalen (syd for Spålen)

Moh

430 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Langlivannet

Moh

314 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere