Grasdalsputten

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

540
Tjern i Spålen - Katnosa naturreservat, helt sør i Jevnaker kommune. Tjernet ligger sydvest for høydepartiet rundt Grasdalskollen, ganske utilgjengelig ovenfra på grunn av den tettvokste, bratte og storsteinete lia fra de sydligste småkollene. Grasdalsputten er ganske greit tilgjengelig fra nordvest og sydøst. Tjernet ligger ikke i selve Grasdalen, som er dalen fra Målvika og videre mot nordnordvest, men i et dalsøkk nordøst for dette. Et typisk myrtjern med strender av flytetorver. Det skal være satt ut ørret i tjernet, men rapporter fra 2013 tyder på heller beskjedne fangster.

Under krigen etablerte Milorg D-13 en egen militærbase rundt Katnosa. Det var slipplasser i området på og ved Grasdalskollen. Det er markert mottak av slipp nær Hesteskovann, om lag 700 meter nordvest for Grasdalsputten.

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Hesteskovann 527 Vann, tjern Nordmarka nord
Grasdalskollen 642 Topp, ås Nordmarka nord
Roenseter 560 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord
Holoaseter 544 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord
Store Fidlingen 472 Vann, tjern Nordmarka nord

Hesteskovann

Moh

527 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Grasdalskollen

Moh

642 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Roenseter

Moh

560 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Holoaseter

Moh

544 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Store Fidlingen

Moh

472 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere